@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


SGK ve Kurumlar Gözlüğe Ne Kadar Ödüyor

SGK ve Kurumlar 2019 Yılında Gözlüğe Ne Kadar Ödüyor

Görmeye yardımcı malzemeler nelerdir?

Normal Malzemeler : Çerçeve, cam (Beyaz, Kolormatik, Bifokal-Progresif, Organik, Prizmatik)
Nitelikli Malzemeler : Teleskopik Gözlük Camı, Kontak Lens

Gözlük cam ve çerçeveleri kaç yılda bir yenilenir?

Gözlük camı ve çerçevesi 3 (üç) yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik (optikte bir merceğin, cisimlerden gelen ışını kırma gücünü ifade eder) değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilir.

Büyüme ve gelişme çağındaki (18 yaşını doldurmuş ancak 19 yaşından gün almamış olan) çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevesinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenir.

Prizmatik gözlük camı hangi tedavilerde kullanılır?

Prizmatik camlar, şaşılık tedavisinde, az gören hastalarda (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında), göz tümörleri ve optik sinirle beyin arasındaki baskılarda kullanılır.

Teleskopik gözlük camı hangi tedavilerde kullanılır?

Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, katarakt ve yaşlanmaya bağlı az gören (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında) hastalarda kullanılır.

Teleskopik gözlük camı bedeli nasıl karşılanır?

Üniversite Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göz hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri Kurumca karşılanır.

Teleskopik gözlük camı kaç yılda bir yenilenir?

Sağlık kurulu raporunda, zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı olarak görme işlevlerindeki bozulma, reçetede uzak, yakın, uzak-yakın ifadesi olması, büyütme gücü (x olarak), fiks foküs veya fokusable (fokuslenebilme) olma durumu belirtilmelidir. Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre sağlık raporu ile gerekli görülmesi halinde 1 yıldır. Gerekli hallerde yakın için kapak (cap) tek veya iki göz için yazılabilir, bu gibi durumlarda ayrıca yakın teleskopik cam ödenmez.

Kontakt lens bedelleri nasıl karşılanır?

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.”

Kontakt lensler kaç yılda bir yenilenir?

Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Ancak konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde, 6 yaşından sonra afakı devam eden olgularda ise sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır. Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda sağlık kurulu raporunda kontakt lensin “aylık sık replasmanlı” veya “yıllık” olup olmadığı belirtilmelidir. Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz. Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Gözlük Reçetelerinin Kurumun Karşılaması İçin Gerekli Şartlar

Gözlük reçetelerinin kurum tarafından karşılanması için reçetenin hazırlandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde optikçiye başvuru yapılması gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi durumunda hazırlanan reçetenin süresi dolacağından yeniden reçete düzenletilmesi gerekiyor. Optikçi reçetede yazan numaralı gözlükler için devletin karşıladığı gözlükleri öncelikli olarak hastalara gösteriyor. Gözlüklerin bedelleri gözlük bedeli ile aynı ise hastalar optikçiye herhangi bir bedel ödemeden devletin karşıladığı gözlüğe sahip olabiliyorlar. Ancak devletin vermiş olduğu ödenek gözlük bedelinin bir kısmını karşılıyorsa geri kalanını hastalar kendi bütçelerinden karşılayarak istedikleri gözlüklere sahip olabiliyorlar.

Kontakt Lens Ücretlerinin Ödenmesi Şartları

Bazı hastalar göz bozuklukları durumunda gözlük yerine lens kullanmayı tercih edebiliyorlar. Ancak kontakt lenslerin devlet tarafından karşılanması için gerekli bazı şartların oluşması gerekiyor. Hastaların katarakt nedeni ile ameliyat olması durumlarında, göz içerisine alınan darbe ve travmalar gibi durumlarda kontakt lens bedelleri kurum tarafından karşılanıyor. Devletin bu konuda ne kadar ödeme yapacağı gözlüklerin derecelerine göre değişiklik gösteriyor. Gerek lens ve gerek ise gözlük olsun kullanılacak olan derecelere göre devletin katkı paylarında değişiklik meydana geliyor. Ancak hastaların devletin katkı paylarının üzerine bir miktar kendi bütçelerinden ayırması daha kapsamlı gözlüklere sahip olmalarını sağlıyor.

SGK ve Kurumlar 2019 Yılında Gözlüğe Ne Kadar Ödüyor

Size hiç kimse SGK’nın gözlük desteğinin kaç lira olduğunu NET olarak söyleyemez. Bunun nedeni, yukarıda da açıkladığımız üzere, cam destek bedellerinin sabit olmaması ve camın niteliğine göre değişmesidir. Cam destek bedelleri 10 lira ile 76 lira arasında değişmektedir.

Ancak çerçeve bedeli sabittir ve 35 liradır. Hatta yerli üretim bir çerçeve alınıyorsa, destek 40 TL olmaktadır.

Böyle olunca; gözlük almak istediğinizde ve cam ile çerçeve hakkınız varsa, bunun size katkısının ORTALAMA 90 lira civarında olacağını söyleyebiliriz. Hatta bu rakam en az 45 TL ve en çok da 116 TL olacaktır.

SGK gözlük camı fiyat listesini yani EK 3D’yi de aşağıdan bağlantıdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:@erolkaranet - 04.04.2019 - 

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.