@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Mevlit Duası
Özellikle yurdumuz insanı evlilik, doğum, ölüm gibi değişik nedenlerden dolayı mevlid töreni yapmaktadır. Ve buna halk arasında mevlit okutmak denilmektedir. Genellikle bu törenlerde Yasin Suresi okunarak ya da bilen biri varsa Kur'an-ı kerim'den bir kaç sure daha okuyarak ihlas, felak ve nasu süreleri akabinde fatiha ile Kur'an okumakla bunu yapmaktadır. Bir de sonunda sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama salat ve selamlar gönderilmeketdir. En sonunda mevlid ne iöin yapıldıysa onun için dua edilerek sonlandırılır. Biraz daha işi bilenler ise Süleyman Çelebi’nin nazım olarak yazdığı Mevlid adlı eseri okumaktadır. Merasimin çeşidine ve cemaatin konumuna göre genel olan dualar yapılır. Peygamberimiz (s.a.s.)’den nakledilen duaların benzeri olan ifadelerle dua yapılması daha uygundur.

Biz aşağıda yaygın olan dua çeşidini koyduk.


اَلْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَ الْعاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلاَعُدْواَنَ اِلاَّعَلَي الظَّالِمِينَ
وَ الصَّلاَةُوَ السَّلامُ عَلَي رَسوُلِناَ مُحَمَّدٍ وَعَليَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِين
رَبَّناَتَقَبَّلْ مِنّاَ اِنّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ
وَتُبْ عَلَيْناَ ياَمَوْلاَناَ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّاَبُ الرّحِيمُ
واهْدِناَ وَوَفِّقْناَ اِليَ الْحَقِّ وَاِليَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ
ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ كَرِيمُ ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ رَحِيم
وَغْفِرْ لَناَ ذُنوُبَناَ بِفَضلِكَ وَكَرَمِكَ ياَ اَكْرَمَ الاَكْرَ مِينَ واياَ اَرحَمَ الراَحِمِنَ

Arapça yazılanın Türkçesi

Elhamdülillâhi Rabbi’l-alemin.
Vel-akıbetü lil-müttekîn. ve lâ ‘udvâne illâ ‘ale’z- zâlimîn.
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Resûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente’s-semî’u’l-‘alîm.
Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ile’l-hakkı ve ilâ tarîkin müstekim.
Va’fu annâ yâ Kerîm.
Va’fü ‘annâ yâ Rahim.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekrame’l-ekramîne ve ya erhame’r-râhımîn.

Allah'ım! senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık,bizi kapından boş çevirme.
Ey Yüce Rabbimiz ! Yüce kitabın kur’an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır, Kur’anı okumayı,anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.
Ey Rabbimiz!Yaptığımız hatalara,kusurlara,günahlara pişman olduk,tövbe ediyoruz bizleri bağışla,
Ya Rabbi !Bizi sırat-ı müstakıym üzere daim eyle, şeytanın bizi saptırmasına fırsat verme. zikrinle kalplerimizi nurlandır,rahmetini bizden esirgeme.
Bazı yüzlerin ağaracağı, bazılarının kararacağı günde, yüzleri ak,gönlü pak olan; Sevgili peygamberimizin liva-ül hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.
Ey Mevlamız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme.
Ya rabbi! Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.
Peygamberimiz (S.A.V) in senden istediği bütün iyilikleri bizde senden istiyoruz bizlere de nasip eyle, Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden bizde sana sığınıyoruz, bizleri de muhafaza eyle.
Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’ım sen affedicisin,affı seversin;bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır.
Ya Rabbi! Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lutufkarsın, istediğini istediğine verensin, bize dünyadada ahrettede iyilik ver.bizi cehennem azabından koru.
Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslâm’a ve Kur’ân’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, bizi İslâm’dan ayırma, Müslüman olarak canımızı al.
Gönlümüzdeki İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.
Vucudumuzu kaim nimetimizi ve sıhhatimizi daim evlatlarımızı alim eyle.Ya Rabbi! Bizleri şeytanın şerrinden,kötü insanların şerrinden, iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle.
Ey Rabbimiz! Sen bizleri her türlü afetlerden,belalardan,depremlerden,yangınlardan, ve düşman istilasından koru.Ülkemizi,milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar kıl.
Evliyanın asfiyanın alimlerimizin ve ahrete imanla gitmiş mü’minlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. El açarak amin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin rehlarına hediye ediyoruz, kabul eyle Ya Rabbi.
Ey Rabbimiz! Yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslâm diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider. Ülkemizi, milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle.
Ya Rabbel Alemin! Okuduğumuz mevlid’i şerif-i süreleri ayetleri ve salavat-ı Şerifeleri dergahı izzetinde kabul eyle.
Hasıl olan sevabı;Peygamberlerin ilki Hz Adem a.s ile sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v) ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle.
Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle.
Özellikle bu mevlid-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle.
Özellikle bu mevlid-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle .
Allah’ım! Gönderdiğin Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân hürmetine…
Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (s.a.s.) hürmetine dualarımızı kabul eyle.
İlahi dualarımızı esteizü billah ‘Fetegabbelaha Rabbuha bi kabulin hasenin’ ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle.
Esalatü vesselamü aleyke Ya Rasülullah
Esalatü vesselamü aleyke Ya HabibAllah
Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel mürselîn, 
Bi hürmeti Seyyidi’l-Mürselin, ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn el-fâtiha.
Amin!

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ
وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

Yayım Tarihi : 17.11.2018 Güncelleme : 31.05.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.