@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Teletıp Sistemi Nedir.

Kırsaldan şehre doktora film götürme, doktordan doktora film taşıma devri bitti

TeleTIP Projesi Hayata Geçiriliyor.

Teletıp tekniklerinin uygulamaya geçirilmesiyle pek çok sağlık hizmeti, kırsal bölgelerde yaşayan insanların ayağına götürülecek. Teşhis ve tedavi amaçlı büyük şehirlere gitme zorunluluğu ortadan kaldırılarak hastaya verilen hizmet kalitesi en üst düzeye çıkarılacak.
Kurum ihtiyaçlarına değil hasta ihtiyaçlarına odaklanılan proje ile ülke genelinde hızlı ve kolay erişilebilir hizmet verilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın Tele-Tıp Projesi; görüntüleme alanında uzman sıkıntısının hafifletilmesi, hasta memnuniyetinin artırılması, maliyetlerin, zaman ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi, doğru teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulanması ve hekimler arasında bilgi paylaşımının sağlanmasını hedefliyor.

Bu sistem ile uzaktaki bir hasta ile hekim arasındaki iletişim, elektronik ortam üzerine taşınacak. EKG, röntgen filmleri, kan değerleri, radyolojik ve patolojik görüntüler gibi klinik veriler, ilgili hekimlere ulaştırılarak tıbbi değerlendirilmesi yapılabilecek. Hekimler online veri tabanlarını tarayabilecek ve ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere ulaşabilecek.

Bu proje ile, görüntüleme hizmetlerinin hem bulunduğu yerden, hem de uzaktan verilebilmesi yolunda önemli bir adım atılması planlanıyor. Radyoloji ve patoloji alanında önemli bir veritabanı oluşmasıyla, elde edilen raporlar ve görüntülerin devlet ve eğitim araştırma hastaneleri tarafından eğitim amacıyla kullanılması amaçlanıyor.

Merkezde toplanan Teletıp talepleri seçilen bir hekim tarafından incelenecek ya da başka bir hekime yönlendirme yapılabilecek. Sonuçlar teletıp isteği yapan hekime elektronik ortamda gönderilecek.

Teleradyoloji, telepatoloji ve telekardiyoloji vs. olarak adlandırılan Teletıp yöntemleri 1700  devlet, üniversite ve özel  hastanelerde uygulanmaya başlandı. Bu uygulamaya katılmayan hastanelere bakanlıkça ödeme yapılmayacağı belirtildi. Bu nedenle entegre sisteme tüm sağlık kuruluşları uymak zorunda kalacak.

TELETIP NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Radyolojik Raporlama
Hastaneler arasındaki radyolog iş yükü dağıtımı dengelenerek hastalara daha hızlı rapor verilmesi hedeflenmiştir.

Kalite Kontrol
Yurt genelinde çekilen görüntülerin ve radyolojik raporların düzenli olarak denetlenmesi ile radyoloji hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması hedeflenmiştir.

Telekonsültasyon
Radyologların inceledikleri vakaları üst uzmanlık dallarındaki hekimlere danışarak daha doğru tanıya ulaşabilmesi mümkündür.

e-Nabız entegrasyonu
e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkündür.

Teletıp sistemine erişmek için https://teletip.saglik.gov.tr/

E-nabız sistemine erişmek için https://enabiz.gov.tr/

@erolkaranet - 24.10.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.