@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nafaka Borcu Nedeniyle Emekli Aylığının Tamamına Haciz Konulabilir mi?

Nafaka Borcu Nedeniyle Emekli Aylığının Tamamına Haciz Konulabilir mi?

Hukuk sistemimiz nafaka çeşitlerini dörde ayırmıştır.

Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası’dır. 

5510 sayılı yasanın 93’üncü maddesine göre, emekli aylıkları nafaka borçları için hacz edilebilmektedir.

Ancak, uygulamada bazı icra müdürlükleri, emeklinin birikmiş nafaka borcundan dolayı emekli aylığının tamamına haciz koymaktadırlar.

Hemen belirtelim ki en fazla dörtte bir oranında haciz konulabilir.

Bu şekilde emekli aylığının tamamına haciz konulan kişiler İcra Mahkemelerine dava açarak aylığa konulan haczi dörtte bir oranına düşürebilirler. Bunun yanında, nafaka alacakları için emekli aylığından kesinti yapılması, birikmiş nafaka borcu ve cari nafaka borcu açısından farklı şekilde uygulanmaktadır. İcra hukukunda, birikmiş nafaka borcu adi bir borç olup, emeklinin diğer borçlarına üstünlüğü ve önceliği bulunmamaktadır.

5510 sayılı yasanın 93’üncü maddesinde geçen nafaka alacağı ise cari ve güncel nafaka alacağıdır.

Bu durumda, birikmiş nafaka alacağı dahi olsa, emekli aylığının tamamının hacz edilmesi doğru olmayacaktır. Çünkü, İcra ve İflâs Kanunu’nun 83. maddesi hükmüne göre; borçlunun ve ailesinin geçimi için İcra Müdürlüğünce zorunlu olarak takdir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümünün hacz edilebileceği ve bu miktarın maaşın 1/4’ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, emekli aylıklarından, birikmiş nafaka borcu dahi olsa, en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılması gerekmektedir. İcra müdürlükleri tarafından, emekli aylığının hepsine haciz konulamaz, emekli aylığının tamamına konulan haciz işlemi hatalıdır. Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki emekli ikramiyesinde durum farklılık arz etmektedir. Birikmiş nafaka borcundan dolayı, emekli ikramiyesinin tamamına haciz konulması mevzuata uygundur.

Çünkü İcra ve İflâs Kanununun 83’üncü maddesinde dörtte bir şeklindeki üst sınır yalnızca emekli aylıkları için geçerli olup, emekli ikramiyesi için geçerli değildir. Bu nedenle birikmiş nafaka borcundan dolayı emekli ikramiyesinin tamamına haciz konulması hukuka aykırılık teşkil etmeyecektir.

hukukitavsiyeler.com

@erolkaranet - 15.10.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.