@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kudüs'te Korkunç Bir Yer.. Cehennem Vadisi

Cehennem vadisi, Gözyaşı Vadisi ya da Hinnom , Gehinnom Vadisi... Gehenna...

Burası Zeytin Dağı ile Mescidi Aksa arasındaki bir vadidir.

Türkçe olarak "Cehennem" dediğimiz, Kuran'da bahsedilen Cahannam kelimesi nedir ve Cehennem gerçekte neresidir?..

Jahannam ( Arapça: جهنم‎, et'moloj'k olarak İbraniceden ödünç  alınmış bir kelimedir: גיהנום‎ "Gehennom",  גַּיא בֶּן הִנֹּם "Ge ben Hinnom" veya "Hinnom Vadisi” ) İslamiyete de,  cehennem olarak geçmiştir.

Kuran'ı Kerim'de de cehennem ile alakalı tahmini 110 ayet geçiyor...

Cehennem, Jahannam, Gehennom adiyla Tek  Tanrılı dinlerden evveli Kudüs'te Hinnom Vadisi denilen, eski şehrin batı yakasında Jaffa kapısına, doğuya doğru güneyde Zion Dağı'na doğru uzanır. Kidron Vadisini Zeytinlerin Tapınak Dağı'ndan şehrin doğusundan ayırır.

İsmini, bu vadinin sahibi veya bu vadi ile çok önemli bir bağı olan "Hinnom'un oğlu" denilen kişiden almıştır. (Hinnom bir falcı ve büyücüdür Babil tarihi)

Takvimler 1099’u gösterdiğinde haçlılar Kudüs'ü işgal ederler. İşte o işgal anında onbinlerce Müslümanı kadın erkek genç yaşlı çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirirler.


O kadar çok Müslüman katledilir ki kılıçtan geçirilen Müslümanların kanlarından haçlıların atlarının dizlerine kadar cehennem vadisinde bir dere oluşur...

Matta 10: 28:  Sizi öldürmeye gücü yeten fakat hayattan yoksun bırakmaya gücü olmayanlardan korkmayın, asıl sizi Hinnom Vadisinde tamamen yok edebilecek olandan korkun.

Manzarası güzel olsa da tarihinde yatan acılar nedeniyle dünyanın en korkunç yeri olarak nitelendirilen bu yer"Hinnom" 1. Kitap da şöyle geçer;

( Yeşu bölümü 15.8 8Sonra Ben-Hinnom Vadisi'nden geçerek Yevus Kenti'nin –Yeruşalim'in– güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisi'nin kuzey ucunda bulunan  "Hinnom Vadisi" 'nin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor...)

İncil Matta 5:29 İsa der ki; Sağ gözün, eğer günah işlemene neden oluyorsa, çıkart ve at. Vücudunun bir parçasını kaybetmek, bütün vücüdunu Cehanna'ya atmaktan iyidir...

"Hinnom Vadisi veya "Ge ben Hinnom" , Cehanna veya Cehennem Vadisi'nde  neler oluyordu?

Hinnom Vadisi. İbranice'deki bir diğer anlamı ise Alev gölüdür ve Kudüs yakınlarındadır. Hinnom Vadisi'nin bulunduğu yer coğrafi olarak Kudüs'ün güney ve güney batısıdır.

1- Eski devirlerde israil krallığı'nda yaşayan insanların çocuklarını molek adlı puta kurban olarak sundukları bir yerdi. Kız ve erkek çocukları diri diri ateşe atılarak kurban edilirdi.

2- Günah işleyen günahkarlar, burada ateşte diri diri yakılırdı.

3- Molek isimli put adına günahkarlara çeşitli işkenceler yapılırdı.

Daha sonra bu yer, şehrin çöplüğü olarak kullanılmaya başlandı

Tek Tanrılı dinlerden evvel, Paganizm döneminde Hinnom Vadisi'nde, çok korkunç ve ürkütücü bir tarihi vardı. Pagan inanışında olanların, Tanrı Bal ve Molok adına, çocukları canlı, canlı yakmak gibi,  her türlü vahşice şeylerin yapıldığı bir yerdi. Vadinin bir bölümünde, çocukların kesilerek kurban edildiği veya canlı canlı ateşe atıldığı , Tophet yani "ateş ocağı" olarak adlandırılan bölümdü.  Dehşetengiz bir yer olarak anılmaktaydı.


(İncil 2. Krallar 23: 10 Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti.)

Museviler, Babil den dönüp "Hinnom'un oğlu Vadisi'ne  geldikten sonra, şehri pislik içinde bulmuşlar. Her taraf kirletilmiş hatta etrafta, idam edilmiş suçluların yarı yanmış bedenleri ve çöplükler buluyorlar. Tek Tanrılı dinlerin gelmesinden sonra bile, suçlular Cehennem Vadisinde, canlı canlı yakılarak idam edilmeye devam edilmiştir.

Bu nedenle orada sürekli bir ateş yakılıyordu. Pagan ibadetler için artık kullanılmıyor olmasına rağmen, yanık insan artıkları ve pisliklerin etrafa saçılmış olduğu, koyu bir dumanın çıktığı ürkütücü bir yerdi.

Petrol ve doğalgaz zengini bir bölgedir. Şu anda bölge de, kendiliğinden ve sürekli yanan ateşlerin varlığından bahsedilemez.

Ancak, Hinnom vadisinin çukurluğunda, 4000 sene evvel, kendi kendine ve sürekli olarak  yanan doğal gazların varlığı düşünülmektedir.

Hinnom'un Oğlu  Vadisi, yani Cehennem Vadisinin, yerleşim alanın tarihi kalıntıları halen o bölgede varlığını sürdürmektedir. İbranice olan "Hinnom" kelimesi, Yunanca'ya  "Jehenna" olarak tercüme edilmiş ve bugünkü anlamıyla, cehennem olarak bildiğimiz bir kelime olarak anlam içeriği ile kullanılmıştır.

"Hinnom'un Oğlu  Vadisi", İbranice'de DeHinnom  veya "Cehenna" bu nedenle de, kötülüklerin ateşe atılarak imha edildiği popüler yer,  "aşağıdaki yer"   olarak da tüm Tek Tanrılı Kitaplarda, yerini almış ve bu şekilde içeriklendirilmiştir.

Ancak tek Tanrılı dinler gelişinden sonra bile, uzun bir süre insanların veya suçluların  cezalandırılmak amacıyla yakılması kadar, çöplerin yakıldığı bölge olmuştur... Bugün bölgede, Kudüs Cehennem Vadisi ile ilgili arkeolojik kazılar yapılmaktadır...

Kuran'da da bir çok Sure'de "Cehennem" 'in varlığından değişik adlarla adlandırılmıştır.

1. Nâr: Bu isim gözleri kamaştıran siddetli bir ışık içeren ateş manasına gelmektedir. Şüphesiz, inkar edenlere, ne malları, ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar nar'ın (Cehennem ateşinin) yakıtıdırlar. (Ali İmran 3.10)

2. Cahîm: Son derece şiddetli ve büyük, alevleri kat kat yükselen kızgın ateş. Lügat manası olarak da derin bir kuyuda şiddetle yanan kor manasına gelmektedir.  İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim'e girecek olanlardır (cehennemliklerdir). (Maide 5.86 )

3. Hâviye: Düşenlerin bir yer çoğunun asla geri dönemediği büyük hesapsız uçurum. Lügat manada yüksek bir yerden derin bir çukura düşmek manasına gelmektedir. Bu kelime Hüviy kelimesinden türemiştir ve genel olarak uçurum derin çukur manasına gelmektedir. İşte onun anası (varacağı yer Cehennemdir ) Hâviye'dir. (Karia 101.9)

4. Saîr: Çılgın, zapt etmek mümkün olmayan ateş. Lügat manasında karıştırılan kızgınlaştırılan ateş manasına gelmektedir. Şüphesiz Allah, kafirlere lanet etmiş ve onlara Saîr (alevli bir ateş) hazırlamıştır. (Ahzap 33.64)

5. Lezâ: Dumanın olmadığı ve katıksız alev. Lügat manası dumansız yalın ateş yani bu bakımdan ateşin çok şiddetli hali anlamına gelmektedir. Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz cehennem, lazâ'dır (derileri kavurup çıkaran alevli ateştir). (Mearic 70.(15-16))

6. Sakar: Çok büyük kızgın ateş. Yakıcı kızartıcı gibi manalarına gelen bu isim lügat manada güneş gibi kavurucu ateş demektir. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, Sakar'ı (Cehennemin dokunuşunu) tadın! denecek.

7. Hutame: Obur, aç ve kızgın ateş. Bazı bilginler bu yedi ismin, cehennemin yedi tabakası olduğunu ileri sürmüşlerdir. Lügatta kırıp parçalamak manasına gelen bu isim bizlere içine düşeni ateşle parçalayarak, un ufak eden manasına gelmektedir. Hayır! And olsun ki o, Hutâme'ye (Cehennem'e) atılacaktır. ( Huzeme 104.4)

Derleme
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.