@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde Değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı bir kararnameyle "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde değişiklik yaptı.

"Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel" maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, 10 Temmuz 2018'de yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin ekli cetvellerinde belirtilen kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklar için Cumhurbaşkanlığınca gönderilen taleplerde yer alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personellere ilişkin taleplerde yer alanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında çalışan veya çalışacak olan personeller için yine MİT tarafından Erdoğan'ın talebiyle güvenlik soruşturması yapılacak.

Arşiv araştırması ise, üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekli cetvellerinde belirtilen kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklar için Cumhurbaşkanlığınca gönderilen taleplerde yer alanlar, yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılacak yabancı uyruklu şahıslar için Cumhurbaşkanlığınca gönderilen taleplerde yer alanlar hakkında yapılacak.

Düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün birbirlerinin personeli hakkında yapacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usulleri ile bu yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgelerin karşılıklı değişimi Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe konulacak esaslar ile düzenlenecek.

TSK DEĞİŞİKLİĞİ

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır" şeklindeki madde, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına iletilir. Bunlar hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğüne yaptırılır" şeklinde değiştirildi.

GİZLİLİK DERECELİ BİRİMLERDE ÇALIŞACAKLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden bakan yardımcısı, kurum ve kuruluş başkanı, genel müdür, müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları, vali, büyükelçi ve bu birim ve kısımların çalışanları hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler düzenlemeyle birlikte artık Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Bunlar hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğüne yaptırılacak.

@erolkaranet - 25.10.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.