@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlenmeyen Saidi Nursi'den Evlilik Sırları

İnsanın şahsi hayatını ve toplum hayatını düzenleyen en önemli kurumların başında aile hayatı gelir. Bir toplumun aile hayatı bozuksa, o toplumun da insanlığa yapacağı katkı yok denecek kadar azdır. Boşanmaların hızla arttığı, aile içi huzursuzlukların yaşandığı günümüzde evlilik müessesi ve onun hangi temeller üzerine kurulması gerektiği üzerinde durmak gerekir.

Bediüzzaman'ın Evlilik Tanımı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, evlilik konusuna Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli yerlerinde vurgu yapmaktadır. Bediüzzaman, bir çok konuda olduğu gibi evlilik konusunda da değişik bakış açıları geliştirerek evliliği kısaca;

“Evet insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn, aralarında, hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. Ve rahmetten neş’et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. Ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.” şeklinde açıklar.

Zaten  Cenab- Hak Kur’an-ı Kerim’de “İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen kavim için dersler vardır.”(Rum Suresi-21) diyerek evliliğin hikmet boyutunu insanlara bildirmektedir.

Gerçek sevgi nasıl olmalı ?

Günümüz evliliklerinde yapılan en büyük hatalardan biriside, eşlerin birbirlerine olan sevgisinin hangi yönde olması gerektiğidir. Çağımızın modern toplum insanı bu dengeyi ayarlayamadıkları için evliliklerin çoğu huzursuzluklarla ve kısa sürede boşanmalarla sonuçlanmaktadır. Eşler arasındaki muhabbetin nasıl olması gerektiğini ise Bediüzzaman şöyle açıklar ;

“Hem, refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-i suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-i siretidir. Ve en kıymettar ve en şirin cemali ise, ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemal-i şefkat ve hüsn-i siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zaife, latife mahlukun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa, hüsn-i suretin zevaliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda, biçare, hakkını kaybeder.”

Evlilikte denklik

Evliliğe adım atmadan önce evlenecek kişilerin birbirine denk olması gerektiğini belirten Bediüzzaman bu denkliğin en önemli kısmının “diyanet” noktasında olması gerektiğini ifade eder. Ve eşlerin birbirlerini bu konuda taklit etmesi gerektiğini şu ifadelerle açıklar;

“Bahtiyardır  o adam ki, refika-i ebediyesini  kaybetmemek için saliha zevcesini  taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin  görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi  içinde saadeti uhreviyesini kazanır."

Gerçek evliliğin insana sağladığı faydalar

Eşler arasındaki muhabbetin Kur’an ve Sünnet ışığı altında olduğu taktirde insana sağlayacağı faydaların neler olacağını da belirten Bediüzzaman Hazretleri tüm bu bilgilerin ışığı altında mutlu evliğin sırlarını insanlara verir. Bu faydaları şöyle ifade eder ;

“Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani, latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-i siretine binaen samimi muhabbet ile refika-i hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahim-i mutlak, o refika-i hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde, ona dar-ı saadette ebedi bir refika-i hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattur ettirecek enis, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbup olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat’i verecektir.”

Bediüzzaman  Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı’nda 24. Lem’a (Tesettür Risalesi)’da evlilik konusuna değinmektedir. Ayrıca Külliyat’ın çeşitli yerlerinde evlilik kurumuna vurgu yapmaktadır.

Toplumun büyük bir yarası haline gelen boşanmalar konusunda, mutlu evlilik konusunda Bediüzzaman Hazretleri’nin Kur’an ve Sünnet ışığında bu asrın insanına vereceği çok şey vardır.

Bu hastalıklı asrın tedavisinde Kur’anın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur’un söyleyeceği çok şey vardır. Manevi hastalıklarımızın tedavisi onu dinlemekten geçer.

Derleme @erolkaranet - 25.09.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.