@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Müslümanlar Pislendiler, Pislettiler
Allah c.c temizdir, temiz olanları sever.
Allah c.c Müslüman'ın temiz olmadan ibadet etmeyeceğini emir buyurmuştur.
Alemlere rahmet olarak gönderlen büyük elçi Hazreti Muhammed  Mustafa (selam onun ve ailesinin üzerine olsun ) Temizlik imandandır, imanın yarısıdır diye buyurmuştur.
Bunları her Müslüman bilir. Sadece bilir Tatbik edenler ise artık parmakla gösterilir hale gelmiştir.
Şimdi istisnalar hariç Müslümanlar pis olmaya başladı.
İman edenler hariç.
Çünkü iman ve Müslümanlık farklı kavramlardır.
Ne diyor Allah c.c "Siz İslam olduk demekle İman etmiş olduğunuzu mı sanıyorsunuız (Hucurat 14)
Kalplerine iman yerleşmemiş Müslümanım diyen binlerce değil milyonlarca gürüh yeryüzünde dolaşırken Müslüman etiketini de üzerinden düşürmemeye çalışıyor.
Ve pislik her yerlerinden akıyor.
Müslümanlar kirlenmeye ve kirletmeye başladı.
İslam temizdir, sözde Müslümanlar ne yaparsa yapsın İslama zarar veremeyeceklerdir.
Zira zararı kendileri ve takipçileri görecektir
Yukarıdaki fotoğraf şu an internette dolaşıyor. Son hac ibadetinden sonra Mina'da konaklayan 2 milyon sekizyüz bin Müslüman ardına bunları bıraktı
Bunu görünce ister istemez "Temiz olmayanın dini sual edilmez.." demek zorunda kalıyor, insan.
Senin neyin Müslüman..
Fotoğrafın bir köşesinde bu kadar çöpün içinde yatan yaşlı bir hacı bezgin.
Bir hacı pisliğin içinde yatmak zorunda kalmış.
Aslında iman sahibi Müslümanlar pisliklerin içinde yaşamak zorunda kalıyor.
Müslümanlar pislenmeye ve pisletmeye başladı.
Faiz alan, veren Müslüman pislenmiştir.
Zina yapan Müslüman pislenmiştir.
İçki ve kumara bulaşan Müslüman pislenmiştir . (Maide, 5/90)
Şeytanın pisliklerine bulaşan Müslüman pislenmiştir.(Maide, 5/90)
Karaborsacılık, istifçilik, fırsatçılık yapan Müslüman pislenmiştir.
Zekatını, fitresini ve fidyesıni vermeyen Müslüman pislenmiştir.
Büyücüden, faldan medet uman Müslüman pislenmiştir.
Kapısının , sokağının, dükkanının önüne pislik atan Müslüman pistir ve çevresini de pisletmiştir.
Peygamber aleyhisselam'ın ayak izleri bulunan beldeyi çöpler içinde bırakan Müslümanlar pistir ve çevresini de pisletmektedir.
Peygamberi ilah edinenler pislenmiştir.
Şıh, şeyh, imam, gays, tarikat başı, cemaat lideri , efendi hazretleri şu efendi bu efendi veya benzerlerinden medet umup onun kendisine şefaatçi olacağından, cehennemden kurtaracağından, ahiretini güzelleştireceğinden, derdine derman olacağından , rızkını artıracağından emin olup neredeyse Allah c.c ile bir tutan Müslüman pislenmiştir. /Tevbe 31)
Kendilerine ahirette hiç bir fayda sağlamayacak olan ve yardımcı da olmayacak olan insanların dini alet ederek dünya hevesleri, menfaatleri, rahat yaşama amacı olarak menfaat toplamalarına aracı olanların tamamı pislenmiştir.
Muhtaçlık içerisinde yaşayan cemaat önderinden medet umanlar pislenmiştir.
Kur'an-ı Kerimi rehber edinmeyi terk eden Müslüman pislenmiştir.
Resullullah aleyhisselamın hal ve hareketlerini, nasihatlerini, emirlerini (sünnetlerini) terk eden Müslüman pislenmiştir.
Tefecilikle uğraşan ve tefeciye giden Müslümanlar pislenmiştir.
Anne babasına isyan eden ve horlayan Müslüman pislenmiştir.
Allah'ın emaneti olarak, Allah'ın emri peygamberin kavli sözüyle kendilerine eş olarak aldıkları eşlerine zulüm yapanlar pislenmiştir.
Kocalarına ihanet eden, kocalarına nankör olan, kocalarına hakaret eden kadınlar pislenmiştir.
Gayrimeşru yoldan doğurdukları çocukları sokaklarda ölüme terk eden Müslüman pislenmiştir.
Bakamayız, yetiştiremeyiz diyerek çocuk yapmaktan kendilerini alıkoyan Müslümanlar pislenmiştir.
Cinsiyet sapkınları, homoseksüeller, tacizciler, tecavüzcüler pistir, pislenmiştir.
Allah'ın kendilerine emanet ettiği evlatlarını iyi ahlak üzere yetiştirmeyen, İslam üzerinde yaşatmayan baba ve anne pislenmiştir.
Allah'ın verdiği nimetleri kendisi yapmış, kendisi kazanmış gibi caka satan Müslüman pislenmiştir.
Dünya için ilim öğrenen, öğrendiği ilimle insanlara zarar veren Müslüman pislenmiştir.
İslamı öğrenmeyen, İslam için çalışmayan, İslama hizmet etmeyen her Müslüman pislenmiştir.
Terazi ile tartarken eksik tartan, ölçü ile verirken eksik ölçen, sattığı malın arasına bozukları, çürükleri katan satıcı Müslüman pistir, pislenmiştir.
Kiracı olarak oturduğu evi harabeye çevirip neredeyse kullanamaz hale getiren, kirasını geciktiren, ev sahibini zora sokan kiracı pistir, pislenmiştir.
Kiracıya zulmeden, fahiş kira bedeli isteyen, kiracıyı huzursuz eden ev sahibi pistir, pislenmiştir.
Devletin elektriğini, suyunu, gazını, kamu araçlarını kaçak olarak kullanmaya çalışan Müslüman pistir, pislenmiştir.
Hain Müslüman pistir, pislenmiştir.
Nankör Müslüman pistir, pislenmiştir.
Yediği kapıya ihanet eden Müslüman pistir, pislenmiştir.
Hırsızlık yapan Müslüman pistir, pislenmiştir.
Haksız olarak birinin malını gaspeden, ele geçiren, hakkı olmayana sahip çıkan Müslüman pistir, pislenmiştir.
Komşusuna, akrabasına zarar veren Müslüman pislenmiştir.
Kur'an-ı Kerimi geçim amacı olarak kullanan her Müslüman pislenmiştir.
Kibir içerisinde insanlar arasında dolaşan Müslüman pislenmiştir.
İşçisinin hakkını vermeyen işveren pislenmiştir.
Sokaklarda yatak kıyafetleri ile dolaşan, bedenini korumayan, vücudunu teşhir eden, tahrik eden, daracık açık saçık elbiselerle dolaşan kadın Müslüman pistir, pislenmiştir.
İftira atan pislenmiştir.
Vücudunu teşhir edecek şekilde atletle, şortla, göbeğine kadar açık gömleklerle sokaklarda dolaşıp çevresini rahatsız edecek şekilde dolaşan erkekler pistir, pislenmiştir.
Kadınları ticaret malı gibi kullanan, açık saçık resimlerini malzeme olarak kullanan, reklam malzemesi yapan, bedeninden faydalanmak için işyerinde çalıştıran he Müslüman pistir, pislenmiştir.
İnsanların faydalanması için ürettiği mallara hile katan Müslümanlar pislenmiştir.
Çalıştığı işyerinde kaytaran, vakit çalan ve işverenine ihanet eden işçi pislenmiştir.
Bulunduğu makam sayesinde insanlardan menfaat temin eden, maaşına rıza göstermeyen rüşvet ya da makamından ötürü ondan bundan hediye alan Müslüman pislenmiştir.
Kanaat sahibi olmayan , haram olmasına rağmen israf eden Müslüman pislenmiştir. (Araf 31)
İş adamının emekten, müteahhidin malzemeden çalması, eleman alırken sözlü sınavlarda adam kayrılması, Hâkimin haksız karar vermesi, Kamu çalışanlarının rant sağlaması, öğretmenin öğretmekten kaçması,  bilim adamlarının halkı yanıltması, kandırması pisliktir, bunları yapan Müslüman pisliğe bulaşmıştır. Pislik içindedir. Kokusundan bile durulamaz.
Kısaca Mümin olmayan, İman etmeyen her Müslüman pislenmiştir.
Bu yüzden pisliğe bulaşmış Müslümanların kutsal beldeleri bile çöp yığınlarıyla terk etmesi kimseyi şaşırtmasın.
Neymiş pislik Müslümanların üzerine sağnak sağnak yağıyor
Neymiş, bu ve daha sayamadıklarımız ne varsa onlara bulaşan her Müslüman pislik içinde yaşıyordur.
Müslümanlar pislenmiştir.
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Mümin pis olmaz.) [Buhari]
(Her şeyi iyi temizleyin! Temizlik imana, iman da Cennete götürür.) [Taberani]
(Temizlik imanın yarısıdır.) [Müslim]
(Ağzınızı temizleyin, ağzınız Kur’an-ı kerim yoludur.) [Ebu Nuaym]

Erol Kara  - 02.09.2018 - Güncelleme : 24.10.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.