@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hz. Ömer, eşine nasıl davranıyordu?
Hz. Ömer’in, aile hayatındaki tutumu ve durumu, eşine karşı davranış ve muamelesi nasıldı, merak ediyor musunuz?
Hz. Ömer’i, haksızlığa tahammül etmeyen, haksızlık karşısında tavizsiz duruşuyla tanırız.
Peki Hz. Ömer’in, aile hayatındaki tutumu ve durumu, eşine karşı davranış ve muamelesi nasıldı, merak ediyor musunuz?
Aile içinde eşlerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini ve kadının aile i­çin­de ve kocasına karşı durumunu Peygamberimiz’den öğreniyoruz.
Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor: “En hayırlınız, eşlerine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben, aranız­da eşine karşı en iyi davrananızım.
Hz. Âişe, Peygamberimiz’in hayatı boyunca hiçbir hizmet­çiyi dövmediğini, hiçbir hanımına tokat atmadığını, hatta hiçbir şeye e­liyle vurmadığını söyler.
Kadın dövmek bir yana, kocasının ona küsmesini bile doğru bulmayan Peygamberimiz, “insan hanımının bir huyunu beğenmezse, bir başka huyundan memnun olur” derdi. Karı koca arasındaki insanî yönü de öne çıkaran Peygamberimiz, karısına şiddet gösteren erkeğin tezatlarını, davranışlarındaki çelişki­­yi de dile getirerek şu hususa dikkat çeker: “Herhangi biriniz hanımını tıpkı köleyi döver gibi dövmeye kalkı­şı­yor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır!”
Bir şefkat ve merhamet timsali olan, bütün davranışları lütuf, iyilik ve anlayış üzerine kurulu olan Peygamberimiz, “Kadınlarınıza eziyet et­meyin! Onlar, Allah’ın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, i­yilik edin” derken, asıl olarak onun hayatını şu Kur’ân âyeti be­lir­li­yor­du: “Onların haklarını gözeterek ve güzellikle geçinin. Eğer siz on­­lar­dan hoşlanmayacak olsanız bile, olur ki sizin hoşunuza gitme­­yen bir şeyde Allah pek çok hayır yaratır.” (Nisa Sûresi, 4/9)
Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşlarından olan Hz. Ömer de her konuda olduğu gibi, aile içinde hanımına göster­diği anlayış ve sevgiyi de bizzat ondan öğrenmişti.
Hz. Ömer’i, haksızlığa tahammül etmeyen, her konuda adalet ve hakkaniyeti esas tutan özelliği ile biliriz. Bu açıdan o, haksızlık karşısında sert ve hazımsızdır. Fakat aile hayatın­daki tu­tumu ve durumu, eşine karşı davranış ve muamelesin­de farklı bir görünüm arz ederdi.

HANIMI, HZ. ÖMER’E KIZIYOR
Hz. Ömer halifedir, devlet başkanıdır. Adamın birisi, bazı davranışlarından dolayı rahatsız olduğu hanımını şikayet etmek üzere gelir, halifenin huzuruna çıkmak ister. Kapının önüne oturur ve Hz. Ömer’in çıkmasını bekler. Derken içeriden bir gürültü kopar.
Hazret-i Ömer’in hanımı, koca halifeye bağırıp çağırmaktadır, fakat Hz. Ömer ağzını açıp da hanımına tek kelime bile söylememektedir. Bu hali gören kapıdaki adam boynunu bükerek, “Bütün hid­detine ve izzetine rağmen, üstelik de Mü’minlerin Emîri iken Ömer’in hali böyle olursa, benim halim nice olur?” diyerek kalkıp gitmeye yeltenirken Hz. Ömer dışarı çıkar.
Adamın ar­kasından, “Hayrola, derdin neydi?” diye seslenir.
Karşısında birden bire Hz. Ömer’i gören adam der ki: “Ey Mü’­­min­lerin Emîri! Hanımımın kötü huylarını ve bana karşı had­­di­ni aşıp ileri gittiğini size şikâyet etmek üzere gelmiştim. Fa­kat hanımınızın size karşı olmadık sözler söylediğini duyunca vaz­ge­çip geri döndüm ve kendi kendime dedim ki: ‘Mü’min­lerin E­mîri hanımıyla böyle olunca, benim derdime na­sıl deva bulacak?”

EŞİNE KATLANMYA BAK!
Bu sözleri dinleyen Hz. Ömer, adama şunları söyler: “Kardeşim, eşimin benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona ta­hammül etmeye çalışıyorum. Zira o benim hem aşçım, hem fı­rıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Hal­buki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gön­lümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu se­­bep­le onun yaptıklarına katlanıyorum.” Adamcağız, “Ya Mü’minlerin Emîri!” der, “Benim eşim de ay­nen öyle.” Bunun üzerine Hz. Ömer şu güzel dersi verir ve gönderir: “Haydi kardeşim, eşine katlanmaya bak! Hayat dediğin göz a­çıp kapayıncaya kadar geçiyor.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.