@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kudüs İslami Eserler Müzesi [videolu]

Mescid-i Aksa’da İslam Eserleri Müzesi

Mescid-i Aksa İslam Müzesi, El-Aksa Camii'nin güneybatı köşesindedir. Kıble caminin birkaç metre batısında yer alır.

Müzede Kur'ân-ı Kerîm yazmalarından İslâm kültüründen esinlenmiş çömleklere, tekstil dokumalarından ibadetlerde kullanılan eşyalara, El_halil'de bulunan ve 1969 yılında yakılan minberden kalan parçalara, silah ve eski devir paralar ile sikkelerine, silahlara, askeri kıyfaetlere, Mesci'i Aksa da kullanılan kapılara kadar çok sayıda eser mevcut.. Ağırlıklı olarak Osmanlı döneminden kalan eşyalar sergilenmekte.

YAHUDİLERİN İSLAMİ SANAT MÜZESİ İLE KARIŞTIRMAYIN

Yahudiler tarafından açılan İslami Sanatlar Müzesi ile karıştırılmaması gerekir. Kudüs'te Arap ve İslam kültürüne ait kültürel zenginlikleri barındıran en kapsamlı koleksiyona sahip olan, Mayer İslâmî Sanatlar Müzesi, 1974'de, İngiliz ve Yahudi aristokrat bir ailenin kızı olan Vera Frances Salomons'un, Müslüman komşularının sanat çalışmalarını sergileme hayalinden doğmuş. İsrail'e bağlı olan müzenin koleksiyonlarının büyük bölümü, diğer Arap ülkeleriyle olan sınırlı ilişkisi nedeniyle, Avrupa ülkelerindeki koleksiyonculardan elde edilmektedir.

Erol Kara - Kudüs Turu izlenimleri Temmuz 2018

GELELİM İSLAMİ ESERLER MÜZESİNEMüzenin Koleksiyonunun Özgünlüğü ve Nadirliliği

İslam Müzesi, Yüksek İslam Konseyi'nin bir kararı ile 1922 yılında kurulmuştur. Bu şekilde Kudüs'te kurulan ilk müzelerden biridir. İslam Müzesi, müzeye armağan olarak sunulan ya da El-Aksa Camii ve binalarından tadilattan sonra aktarılan sanatsal hazineleri ile karakterize edilir. Müzenin içeriğinin çoğunluğu El-Aksa Camii, Kudüs ve Filistin mirasıyla doğrudan ilişkilidir ve bu nedenle nadirdir. Örneğin, değerli Kur'anlar, yakın zamana kadar, cami okuyucular ve alimlerin elleriyle yerleştirilmişlerdi; ahşap dolguları caminin tavanını süsledi ve mozaik çini kaya kubbesinin duvarlarını kapladı.

Müze binası

Tarihsel müze binası iki ana salondan oluşmaktadır: Birinci Malki doktrin takipçileri, boyuna ve 54 x 9 metre güneye kuzeye uzanan bir Memluk cami oldu. Bu salon 1303 AD / 707 H'de Şeyh Ömer iIbn Abd el-Nabi el-Mağribî el-Masmoudi tarafından kurulmuştur ve onun giriş 1871 AD sonlarında Osmanlı döneminde yenilenmiştir / 1288 H. ikinci salon doğudan uzanır batısında 17 x 35 metrelik bir alanda yer alan ve yaklaşık 70 metre uzunluğundaki bir salonun bir parçası olan kadınlar için cami olarak kullanılmıştır. Fatimid döneminde inşa edilmiş ve askeri amaçlarına hizmet etmek için Franks döneminde yenilenmiştir.

Müze Koleksiyonları

İslam Müzesi, yaklaşık 10 asırlık bir dönemi kapsayan nadir İslami sanat türlerini barındırmaktadır. Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Türkiye, İran ve Doğu Asya dahil olmak üzere İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden eserler var. Ayrıca bir dizi Emevi ormanı ve MS 1969'da yakılan Nour al-Din minberi kalıntıları ve diğer müzelere benzemeyen nadir Memluk belgelerinin bir hazinesi vardır. Bu gibi çeşitli Arap hat metal parçalar, mermer ve fayans, hem de temelleri Kitabeleri ek olarak kufi, nesih ve thulth scribt.

Kur'anlar

Müze, çeşitli İslami dönemlere dayanan, göz alıcı bir şekilde yazılmış ve bağlanmış olan nadir bir Kur'an-ı Kerim kümesine ev sahipliği yapmaktadır. Onlar farklı kufi, maghribi, naskhi, thulth ve farsça hat kullanılarak yazılmıştır . Bunların birçoğu El Aksa Camii ve Kubbeli Kubbeye armağan olarak verilen olağanüstü sanat eserleriydi ve en önemlisi Fas Kralı Sultan Süleyman'dan gelen özel okurların kullanımı için dini bağışlar olarak yerleştirilmişti. - Kanuni, Osmanlı Sultanı Bayezid Memlûk Sultanı Barsbay dan büyük ve süslü Kuran ve k ufi Kuran 3'e tarihli el-Hasan ibn el-Hüseyin bin Ali bin Ebî Taleb atfedilen rd hicrî yüzyılın (9 th yüzyıl AD).

Ahşap Paneller

Müze, çeşitli İslami dönemlere dayanan yaklaşık 300 ahşap esere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi, El-Aksa-Orta Aks'ın orta sundurmasının tavanını kaplamak için kullanılan ve 1040 yılında yenileme çalışmaları sırasında kaldırılan ahşap panellerdir. Bu paneller derin oyulmuş geometrik ve bitkisel motiflerle dekore edilmiştir. Kufi ile Fatimid ahşap parçaları da vardırKaligrafi, Kaya Kubbesi'ni ve El-Jami el-Aksa'nın portiklerini destekleyen bir dizi bağlantıya ve sütunlara ek olarak, Kaya Kubbesinin ahşap tavanını süsleyen Osmanlı süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Sedir ağacından yapılmış ve fildişi ve sedef ile süslenmiş nadir ve değerli bir parça olarak bilinen Nour al-Din Mahmoud ibn 'Imad al-Din Zinki'den bazı parçalar vardır ve herhangi bir yapıştırıcı kullanılmaz. veya çivi. 20 yıl önce Kudüs'ün özgürlüğünden önce Nur al-Din'in emriyle üretilmiştir. El-Câmi' el-Aksa 21 Michael Denis Rohan tarafından kundaklama muzdarip zaman da yakıldı st Ağustos 1969.

Memlük Belgeleri Hazinesi

İslam Müzesi'nin koleksiyonları erken 14 kadar uzanan bir takım belgeler şunlardır inci Memluk döneminde yüzyıl. İyi durumda yaklaşık 1000 belge var. Çoğunluğu Arapça yazılmış ve Farsça'da yaklaşık 30 belge yazılmıştır. Belgeler Kudüs halkının sosyal tarihini, evlilik, boşanma, miras, ticaret, öykü ve dilekçelerin yanı sıra sultanın resmi emirleri açısından sunar. Bu belgeler özellikle önemlidir çünkü içerdikleri bilgiler tarihte herhangi bir kitapta belirtilmemiştir. Memlük dönemindeki insanların günlük koşullarını yansıtan aynalardır.
Müzenin Mermer Taşları

İslam Müzesi, çeşitli zaman dilimlerine tarihlenen bir dizi mermer ve taş panellere ev sahipliği yapmakta ve yapıların mezar taşları ve plakları olarak farklı hat tarzında yazılmaktadır. Bunların çoğu Kudüs'ten geliyor, ancak bazıları diğer Filistin şehirlerinden geliyor. Ayrıca bitki motifleri ile oyulmuş büyük bir büyük harf koleksiyonu var. Bu süslemeler, İslam sanatının insanın ve hayvanların dini mekanlardaki görüntülerini engellemeye yönelik genel yaklaşımını izledi. Başkent, başta cami olmak üzere El Aksa Camii'nin binalarının iç kısımlarındaki lentoları ve portikleri taşıyan sütunlar için kullanılmıştır ve bunlar 1940'larda yapılan doğu koridorunun tadilat kalıntılarıdır.

Tankiz 'Cam Fener

İslam Müzesi'nin koleksiyonu, Bizans ve İslami dönemlere uzanan mütevazı bir dizi cam eserler içermektedir. Bunlar, gözyaşı tutucu kavanozlar, fenerler, kohl kavanozları ve plakalar dahil olmak üzere başlıca çeşitli kavanozlardır. Müzenin en önemli cam eserlerinden biri sayılan renkli cam fener var. MS 1328'de (729 H) Bilad al-Şam Krallığı'nın küratörü Amir Tankiz tarafından boyanmıştır. Memlûk mavi renkte Kur'an yazma da vardır thulthaltın arka plan üzerinde hat, beyaz damarlar ve yeşil ve kırmızı yaprakları ile bitki motifi ile dekore edilmiştir. Metin şöyle der: 'Allah'ın camileri Allah'a ve Kıyamet Günü'ne inananlar tarafından inşa edilir.' Yazının üç dairesi vardır, her birinin içinde kırmızı bir tabanda altınla boyanmış bir fincan vardır. Kupa, Tankiz'in blazonu idi ve Sultan'ın içki tadımının konumunu üstlendiğinin kanıtı.

Fayans Koleksiyonu

İslam Müzesi'ndeki en zengin ve en önemli koleksiyonlardan biri, çoğunluğu depoda bulunan ve müzede sergilenen birkaç örneği olan çini karolarıdır. Bunların arasında Yassin Suresi (ayet) Kutsal Kuran. Karoların çoğunluğu 1964 tadilatı sırasında Kaya Kubbesinin dış duvarlarından alınmıştır. İlginç bir şekilde, en usta üreticilerin isimleri, El-Haj Ni'mat Allah Khuqandi'nin (1233 H) eseri de dahil olmak üzere bu çiniler üzerine yazılmıştır ve Allah'tan başka Allah yoktur, zayıf köle Muhmmad Darwish tarafından düzenlenir. 1233'te H. Ayrıca, su ve yağ gibi sıvıları depolamak için kullanılan büyük çömlek parçalarının yanı sıra yağ lambaları ve bazı çanak çömlek plakaları ve bardaklarından oluşan bir koleksiyon da bulunmaktadır.

Metal eserler

İslam Müzesinde değerli metal eserler koleksiyonu da var. Bazıları çelikten, diğerleri ise gümüş ve altınla süslenmiş bakırdan yapılmıştır. Bu, Rock'lar boyunca Kayayı çevreleyen demir çitin içeri girmesini, davetsiz misafirlerin ve hacıların hatıra eşyası olarak Kaya'nın küçük parçalarını kesmekten alıkoyacak şekilde yerleştirilmesini içerir. Çit, büyük olasılıkla Fransa'nın güneyindeki şehirlerden birinde yapılmış olan usta el işi gösterir. Buna ek olarak, en önemlisi Nasir al-Din qutb şamdanı olan bir dizi mum çubukları ve tütsü brülörleri var.el-islam wal müslümanin Urtuq Arslan ibn Ayl Gazi, ve Sultan Ebu Sa'id Barqouq'dan İbn-i Haram el-Ibrahimi'ye (İbrahimi Sığınağı) bir armağanı olan bir tütsü brülörü. Ayrıca Khasuki Sultan'ın Takiyya (Çorba mutfağında), 135 cm çapında ve 84 cm yüksekliğinde bir dizi büyük pişirme tencere var. Pişirme kaplarının her biri bir metre uzunluğunda bir takım mutfak eşyaları vardır. Buna ek olarak, Ka'bah'in kapağından bazılarının yanı sıra silah parçaları ve İslami madeni paralar gibi çeşitli başka tekstil parçaları da var.

Kaynak enjoyjerusalem.com
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.