@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Karı Koca Atasözleri

A T A S Ö Z L E R İ :

 • Dokuz oğlun olacağına, felçli bir ihtiyar erin olsun.
 • Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz
 • Koca ekmeği meydan ekmeği, evlat ekmeği zindan ekmeği.
 • Çocuk seversen beşikte, koca seversen döşekte
 • Ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli
 • Otuz oğlun olmaktansa, topal da olsa bir kocan bulunsun.
 • Allah, karı ile kocayı uydurmazsa, aile birliği olmaz.
 • Bağsız yumağı külde gör, kocasız kadını elde gör.
 • Gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven kurmaya kalkar
 • Kocasız kadınla, yularsız at, ikisi de birdir.
 • Arı kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur.
 • Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.
 • İyi kadının kocası, cübbesinden belli olur.
 • Kocası ekmeği ortada, oğul ekmeği rafta.
 • Dünyadaki en güzel şey, kocasını seven kadının hissettikleridir.
 • Er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur.
 • Karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktır
 • İyi adamın zevcesi, kurna başında belli olur.
 • Kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını
 • Kulaktan burun yakın, kardeşten karın yakın.
 • Bir kadın sevdiği erkeğin yüzünü, bir denizcinin acık denizleri bildiği gibi bilir.
 • Dumansız baca, çekişmedik karı koca olmaz.
 • Karı ile koca arasına, aklı kıt karışır.
 • Kadınsız ev kuşsuz kafese benzer. 
 • Arslan dişisine bakar da kuvvet alır. 
 • Kadını erkek değil, ar ve namusu korur.
 • Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını hiç bir zaman kabul etmezler.
 • Kadını evinden, erkeği pirinden sorarlar. 
 • Kocalar ateş gibidir, ihmal edilirse Sönerler.
 • Avradın düzdüğü evi Tanrı yıkmaz, avradın bozduğu evi Tanrı yapmaz. 
 • Bir kadın kocasının kusurları için tanrıya şükretmelidir. Kusursuz bir koca, tehlikeli bir gözlemcidir
 • Avradın yıkmadığı ev bin yıl dikili kalır. 
 • Evi yapan avrat yurdu şen yapan devlet. 
 • Evin direği erkek, duvarı kadındır.
 • Bey aşı borç, düğün aşı ödünç
 • Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar
 • Karı ile koca arası ipek, araya giren köpek.
 • Kocalar yangın gibidirler, başıboş kaldıklarında dışarı kaçarlar.
 • Erkek bir kadının hem kolu hem kanadı gibidir.
 • Koca bulmak bir sanattır. Elde tutmak ise bir görevdir.
 • Erim olsun da, yerim çalı dibi olsun.
 • El ağzına bakan, karısını tez boşar.
 • Kötü söyleme eşine, ağu katar aşına.
 • Avradı bed olanın sakalı tez ağarır.
 •  Kocam olsun da, cüce olsun.
Derleme @erolkaranet - 15.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.