@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Soruşturmanın genişletilmesi istemli dilekçe örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO             :.......
       
SORUŞTURMANIN
GENİŞLETİLMESİNİ
İSTEYEN/SANIK        :.......

VEKİLİ               :.......

DAVACI               :.......


MÜDAHİL              :.......

SUÇ                  :.......
       
SUÇ TARİHİ           :.......
       
KONU                 : Soruşturmanın genişletilmesi istemidir.
       
AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilim mahkemenizde suçunu işlediği iddiası ile açılan davada yargılanmaktadır. Yargılama sırasında yargılamanın neticesini doğrudan etkileyeceğini düşündüğümüz bazı konuların hiç araştırılmadığı ya da yeterince üzerinde durulmadığını düşünmekteyiz.

 2-Gerçeğin ortaya çıkarılması ve her iki tarafı da tatmin edecek adil kararın verilebilmesi için, olayla doğrudan alakalı olan konuların araştırılabilmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebimizin kabulünü istemekteyiz.                       

3-Müvekkilimin suçun işlendiği esnada şehir dışında olduğuna tanıklık edecek tanıklar bulunmaktadır. Yine müvekkilimin şehir dışına gidip gelirken satın aldığı ..... Turizm' e ait biletlerin fotokopileri de dosyaya sunulmuştur. Bu fotokopiler ile ilgili şirkete yazıldığında müvekkilimi doğrulayan cevapların alınacağı kuşkusuzdur. Üstelik, müvekkilimin o saatte bileti aldığına gişe görevlileri de tanıklık edeceklerdir.

4-Bu konuların mahkemenizce araştırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU         :

Yukarıda açıklanan hususlar ve bu hususların araştırılmasından elde edilecek yeni kanıtların  irdelenmesi amacı ile  soruşturmanın genişletilmesi istemimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim.
                                                              
SANIK VEKİLİ

@erolkaranet - 13.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.