@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Menfi Tespit ve İcra Takibinin Durdurulması Talepli Dilekçe Örneği
.................................

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI : Ad ve Soyad
TC Numarası
Adresi

VEKİLLERİ : Av.
Baro Sicil No
Tc NUmarası
Adresi

DAVALI :  Ad ve Soyad
TC Numarası
Adresi

KONU : ....... ................  dolayısıyla davalıya borçlu olmadığımızın tespiti ve icraya konan borcun icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimiz

AÇIKLAMALAR :

  1. ..............
  2. ..............
  3. .............
  4. ...............
  5. ..............
  6.  .................... İcra Dairesinde ../.... E. Sayılı dosya ile icraya konmuş ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur. Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu bulunmamaktadır.

YASAL NEDENLER : HUMK, BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR :


CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle icra takibine konan borç nedeniyle davalıya .......-TL borçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

Yayım Tarihi : 05.04.2018  Güncelleme : 20.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.