@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Memurluktan istifa eden işine geri dönebilir mi ?

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönmeleri mümkün bulunmaktadır.

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

Normal biçimde istifa ederek memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

Kendi görevini sürdürmek amacıyla yerine atanan kişinin göreve başlamasını beklemeksizin görevden ayrılan memurlar bir yıl geçmeden,

Görevi itibariyle devir-teslimle yükümlü olup bu yükümlülüklerini yerine getirmeden görevlerinden ayrılanlar 3 yıl geçmeden,

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata etkili afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurlarından yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakan memurlar hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurluğundan istifa ederek bir süre sonra yeniden memurluğa atanabilmeleri esası geçerli olup bu konuda idarenin takdir yetkisi kadro, hizmetin niteliği ve yoğunluğu gibi yönlerden yapılacak değerlendirme çerçevesinde kullanılabilir. Yoksa sırf prensip kararları gerekçe gösterilerek talebin reddedilmesi hakkaniyete uygun değildir. İdare 657 sayılı Yasanın 97. maddesiyle tanınan takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması koşuluyla kullanabilir.

 Devlet Personel Başkanlığı istifa eden memurların neler yapması gerektiğini yayımladı. İşte ayrılan memurların hakları...

1) İstifa eden memurlar haklarını kaybeder mi?
İstifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanamazlar.

2) Adaylık ve seçim süresinde geçen süreler emeklilik hesabına katılabilir mi?
İstifa eden memurlar seçim sürecinde görevlerinden ayrı kaldıkları süreleri emeklilik hesabında değerlendiremezler.

3) Kazanamayan memur eski görevine mi dönecek?
Seçimleri kazanamayıp tekrar memuriyete dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak ve aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmuyor.

4) Kazanamayıp göreve dönenler ayrı kaldıkları sürenin maaşını alabilir mi?
İstifa ettikten sonra aday olamayan ya da aday olup seçimi kaybeden memura tekrar göreve geri dönmesi halinde, görevden ayrı kaldığı süre için mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.

5) Seçilemeyen memur ne zaman geri dönebilir?
İstifa edip seçimi kazanamayan memurlar için başvuru süresi seçimin kesin sonuçlarının yayımlanmasıyla başlıyor. 1 ay içinde başvuru yapmak gerekiyor. Bu süreyi kaçıran memur tekrar eski görevine dönemiyor.

Binlerce kişiye müjde! Memur alımı yapılacak
6) Aday olamayan seçimin sonucunu bekler mi?
İstifa etmiş ancak aday olamamış memurlar, kurumlarına müracaat ederse seçim sonuçları açıklanmadan atanabilecek.

7) Kimler geri dönemez?
Yüksek mahkeme üyelerinin, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların, subay ve astsubayların görevlerine geri dönüş hakkı bulunmuyor.

8) İki defa istifa eden 'memur olamaz' mı?
Seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak istifa edenlerden yeniden memuriyete dönmek isteyenlere, kısıtlamalar uygulanmayacak.

9) Göreve dönüş dilekçesi nasıl yazılacak?
Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunuyor.

10) Seçilemeyen memur kayıp günleri borçlanabilir mi?
Seçilemeyen memurlar primlerinin yatmadığı süreleri borçlanarak geri kazanabilirler.

Devlet Personel Başkanlığı istifa eden memurlara ilişkin kararları için tıklayınız

@erolkaranet - 22.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.