@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Konkordato Yetkililerini hataya düşürmek isteyenin cezalandırılmasıistemli dilekçe örneği

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

YAKINAN              :.......

VEKİLİ               :.......


SANIK                :.......


SUÇ                  : Konkordato Yetkililerini hataya düşürmek.

AÇIKLAMALAR             :

1-Borçlu karşı tarafın talebi ile ......... Mahkemesince ../../.... tarihli karar ile borçluya 40 gün süreli konkordato mühleti verilmiştir.

2-Borçlunun mühlet talebi içeren dilekçesi samimi değildir. Dilekçede belirtilen borç ve alacak dökümleri gerçeği yansıtmamaktadır. Borçlunun konkordato talebinde bulunduğu mahkemeye sunduğu planda, mevcut malvarlığını gizlediği ve ödemeyi kabul ettiği oranı düşürdüğü açıkça anlaşılmaktadır. Ekte listede olmayan ve borçlunun adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğimiz araca ait plaka numarası bildirilmiştir. Bu da planın samimi olmadığını ve borçlunun amacının konkordato yetkililerini yanıltmak olduğunu göstermektedir.

3-Borçlu bu şekilde alacaklılarını, bu arada kendisinden ........... İcra Müdürlüğünün 01/4567 E sayılı dosyası ile kesinleşmiş alacağı bulunan müvekkilimizi zarara uğratmaktadır. Yetkilileri yanıltmak sureti ile haksız kazanç sağlayan ve İİK 334 deki suçu işleyen sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : İİK. Madde 334

KANITLAR             :

Konkordato Dosyası, İcra Dosyası, Sanığa ait 41.AS.896 plaka sayılı aracın trafik kaydı, tanıklar, diğer belgeler.

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.YAKINAN VEKİLİ

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.