@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Konkordato mühletinin kaldırılması istemidir.

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

KONKORDATO MÜHLETİNE
İTİRAZ EDEN          :.......

VEKİLİ               :.......


KARŞI TARAF          :.......

VEKİLİ               :.......


KONU                 : Konkordato mühletinin kaldırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Borçlu karşı tarafın talebi ile mahkemenizce ../../.... tarihli karar ile borçluya 75 gün süreli konkordato mühleti verilmiştir.

2-Borçlunun mühlet talebi içeren dilekçesi samimi değildir. Dilekçede belirtilen borç ve alacak dökümleri gerçeği yansıtmamaktadır. Borçlunun mahkemenize sunduğu planda mevcut malvarlığını gizlediği ve ödemeyi kabul ettiği oranı düşürdüğü açıkça anlaşılmaktadır. Ekte listede olmayan ve borçlunun adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğimiz araca ait plaka numarası bildirilmiştir. Bu da planın samimi olmadığını ve inandırıcılıktan uzak olduğunu göstermektedir.

3-Müvekkilimize de .......nün ....... E sayılı dosyası ile kesinleşmiş borcu bulunan borçlunun, ayrıca bazı alacaklılarına konkordato talebini kabul etmeleri için haricen ödeme kolaylığı sağladığı da tespit edilmiş ve tarafımızdan bu konuda Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulmuştur.

4-Açıklanan nedenler ile borçluya verilen konkordato mühletinin kaldırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : İİK. Madde 288/II

KANITLAR             :
Konkordato Dosyası, Tapu Kayıtları, .. .. .... plaka  sayılı aracın trafik kaydı, tanıklar

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenler ile borçluya verilen konkordato mühletinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 18.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.