@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İnsanlar icra ihalelerine neden katılırlar
Bunun çok çeşitli nedenleri vardır.

Bir ihtiyacını uygun fiyata karşılamak, bu tür ihalelerde satın aldıkları malları daha sonra başkalarına satmak ve normalde piyasada bulamayacakları kimi malları satın almak. Kimileri ise bu tür ihalelerde gerçekleşen teklif savaşlarının verdiği heyecanın peşindedir.

İcra ihalelerinde çeşitli nedenlerle ve en çok olarak da ödenmeyen borçlar nedeniyle el konulan mallar
satılmaktadır. İnsanlar bu ihalelerde piyasa değerinin çok altında satılan bu mallar için teklif verme fırsatı yakalar. Satışa sunulan mallar elektronikten mücevhere, ev eşyasından otomobile kadar büyük bir çeşitlilik arz eder Bu tür ihalelere katılmadan önce konu hakkında bilgi edinmek şarttır. Neyse ki günümüzde bu ihalelere ilişin her tür bilgi Internet ortamında bulunabilmektedir.

Bu bilgiler hem yapılacak olan icra ihalelerinin tarihleri ve kapsamı gibi bilgileri hem de bu tür ihalelere ilk kez katılacak olanlara yönelik aydınlatıcı bilgileri içermektedir. Her gün çok sayıda ihale gerçekleştirildiği düşünüldüğünde bu konudaki bilgilerin sistematik biçimde edinilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler için hem resmi hem de özel kuruluşların sağladığı bilgiler birlikte kullanılabilir.

Resmi bildirimler esas olmakla birlikte çoğu zaman takip edilmeleri zordur ve bu tür resmi bilgileri derleyen kimi siteler ihalelere katılmak isteyenler için daha yardımcı olabilir. Bu tür siteler ayrıca çeşitli tavsiyeler de sağlamaktadır

Bir malın durumu konusundaki yazılı bilgiler ne kadar kapsamlı olursa olsun çoğu kez yeterli olmayacaktır. Bu bakımdan özellikle maddi değeri yüksek bir ürün için teklif verilecekse ilgili malın önceden görülmesi önem taşımaktadır. İcra ihalelerinde kimi zaman yeni ürünler bulunabilmekle birlikte bu tür ihalelerde esas olarak ikinci el ürünler satılmaktadır
Yine fiyat konusu da önem taşımaktadır. Satın almayı düşündüğünüz malın muhtemelen başka talipleri de olacaktır. İcra ihalesine katılan kişinin mantığından ziyade duygularını dinlemesi ve kendisini ihalenin heyecanına kaptırması doğru değildir.

Bu durumda fiyat aşırı seviyelere yükselebilir. İcra ihalesinden bir şey satın almak hem önemli maddi fırsatlar sağlar hem de ihale heyecanını yaşamanıza imkan tanır. Ancak, her konuda olduğu gibi icra ihalelerinde de konu hakkında bilgili olunması ve sistematik hareket edilmesi başarılı bir ihale deneyiminin anahtarıdır

İcra Satışlarının Sağladığı Fırsatlar

Eğer daha önceden icra satışları konusunda herhangi bir bilginiz yoksa, çok çeşitli mallar ve ürünlerde büyük tasarruf yapabileceğiniz bir satış kanalını ihmal ediyorsunuz demektir. Bu ihalelere kanunen katılmasında sakınca olmayan herkes katılabilir. Bir şey satın almadığınızda genellikle herhangi bir katılma maliyeti söz konusu değildir

Bu ihalelerde en çok olarak ödenmemiş borçlar nedeniyle el konulmuş mallar satılmaktadır. El konulan mallar şahıslara ait olabileceği gibi ticari kuruluşlara ait de olabilir.

Atıl durumda bulunan bu mallar satılarak hem mal sahiplerinin borçları kapatılmak hem de bu malları depolama maliyetinden kurtulmak istenir Bu tür icra ihalelerinde giyim eşyasından, otomobile, mobilyadan otomobile hemen her tür mal satışı yapılmaktadır. Bu tür mallar her zaman iyi durumda olmayabilir.

Zaten el konuldukları anda çoğu ikinci el durumundadır. Ayrıca, depolama maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutulmak istendiği için depolama sırasında da kısmen zarar görmüş olabilirler. Bu bakımdan satın almadan önce detaylı bir inceleme yapılması faydalı olacaktır Ancak, el konular malların kimileri son derece yüksek kaliteye sahip ürünlerdir.

Bu mallar çeşitli kaynaklardan gelmektedir ve her ne kadar icrada satışa konulan mallar olsalar da satın alındıkları anda icra söz konusu değildir ve satın alanlar onları uzun araştırmalardan sonra satın almışlardır. Normalde yüksek fiyatından ötürü piyasadan almanız mümkün olmayan lüks kategorisindeki kimi ürünler de bu ihalelerde bulunabilmektedir.

Örneğin, spor otomobiller, mücevherler, antikalar ve sanat eserleri gibi İcra ihalelerine bir ihtiyacınızı karşılamak için katılabileceğiniz gibi son derece düşük ücretlerle satışa konan kimi mallarda bir tür fırsat avcılığı da yapabilirsiniz.

Normalde bu tür mallara ihtiyacınız olduğunu düşünmezsiniz. Ancak, bir kez sahip olduğunuzda aslında istediğiniz bir ürün olduğuna karar verebilirsiniz. Eğer sizin işinize hiç yaramayacak olmasına rağmen çok uygun fiyatla satışa konan bir mala rastlardanız, daha sonra satış maksadıyla da bu tür bir malı satın almayı düşünebilirsiniz

@erolkaranet - 06.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.