@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tespitinde Yetkili Mahkeme
T.C.
YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 1977/8136
KARAR NO. 1977/8612
KARAR TARİHİ. 14.12.1977

• ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde Görevli Mahkeme )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde )

• İCRA TETKİK MERCİİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tesbitinde )

765/m.182
2004/m.341

ÖZET : Velayet hakkı babaya bırakılmış olan çocuğu anası olan sanığın görme günü dışında üç dört gün yanında alıkoyduğu müştekinin cumhuriyet savcılığına şikayeti üzerine çocuğun tekrar babasına teslim edildiği anlaşılmasına göre, eylemde iik.nun 341. Maddesindeki suç unsurlarının oluşup oluşmadığının takdiri davasının görülmesi icra tetkik merciine aittir.

DAVA : Mahkeme kararıyla babasına verilen kendi çocuğunu alıkoymaktan sanık Ayşe hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 182 ve 647 Sayılı Kanun 4. maddeleri gereğince neticeten 140 lira ağır para cezası ile tecziyesine, cezasının teciline ve yargılama gideri alınmasına dair Bornova Sulh Ceza mahkemesinden verilen 14/10/1977 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde dilekçeyle istenmiş ve dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının 16/11/1977 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Hukuk mahkemesinden verilip kesinleşen boşanma ilamı ile velayet hakkı babaya bırakılmış olan 6 yaşındaki Esma’yı anası olan sanığın görme günü dışında üç dört gün yanında alıkoyduğu müştekinin Cumhuriyet Savcılığına şikayeti üzerine çocuğun tekrar babasına teslim edildiği anlaşılmasına göre eylemde İİK.nun 341. maddesindeki suç unsurlarının oluşup oluşmadığının takdiri davanın görülmesinin icra tetkik merciine ait bulunduğu gözetilmeyerek eyleme uygun olmayan yazılı madde ile sanığın hükümlülüğüne karar verilmesi,

@erolkaranet - 21.05.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.