@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra takibinden sonraki maaş artışını bildirmemek suç oluşturmaz.T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
Esas no. 2004/680
Karar no. 2004/5235
karar Tarihi. 1.4.2004


İCRADAN SONRAKİ MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEMEK ( Sanığın İcra Takibinden Sonraki Maaşındaki Yıllık Artışı Bildirmemesinin Suç Oluşturmaması )

MAAŞTAKİ ARTIŞIN İCRA DOSYASINA BİLDİRİLMEMESİ ( Sanığın İcra Takibinden Sonraki Maaşındaki Yıllık Artışı Bildirmemesinin Suç Oluşturmaması )

2004/m.339

ÖZET : İİK.nun 339/1.maddesi gereğince, sanığın icra takibinden sonraki maaşındaki yıllık artışı bildirmemesi suç oluşturmaz.

DAVA : İcra takibinden sonraki mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçundan sanık Murat 'ın İİK.nun 339/1.maddesi gereğince 5 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : İİK.nun 339/1.maddesi gereğince, sanığın icra takibinden sonraki maaşındaki yıllık artışı bildirmemesi suç oluşturmaz.

SONUÇ : Bu husus gözönüne alınmadan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 1.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 17.04.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.