@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam

İcra Takibinin Yapılamayacağı Durumlar
İcra takip işlemi alacaklının icra dairesine başvurması ile başlamaktadır. İcra dairesi ilgili süre dahilinde borçlu kişi yada kuruma tebligat göndermektedir. İcra takip işlemi borçlu açısından bazı sebeplerden ötürü talik yani erteleme hallerine olanak sağlamaktadır. Buna göre borçluya karşı icra işlemlerinin yapılamadığı hallere bir göz atalım.

Tatil gün ve saatleri;

İcra kanunumuzda “gece vakti” icra takip işlemi
yapılamamaktadır. Buradaki “gece vakti” ibaresi ise şöyle açıklanmaktadır; güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadar, aradaki zaman dilimi gece vakti olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla bu vakit aralığında icra takip işlemi yapılamamaktadır.  Ancak bu vakit aralığında bazı istisnalar mevcuttur. Bunlar ise bu vakitlerde haciz ve tebligat işleminin yapılabilmesidir. Peki neden gece vakti haciz işlemi yapılsın? Bu sorunun cevabı da icra kanunumuzda belirtilmiştir.

Buna göre; özellikle gece iş gören mekanlarda, bunlar bar vb. gece faaliyeti ile kazanç sağlayan işletmeler olmaktadır. Bir başka şekilde, gece vakti borçlunun mallarını kaçırma (alacaklıdan saklama) ihtimalinin varlığı, gece vakti haciz yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Borçlunun böyle bir şüpheye sebep olması bu vakitte haciz işlemini gerçekleştirebilir.

Bir başka sebep ise, gündüz devam eden haciz işlemlerinin geceye sarkmasıdır.Bu durum gece vakti haciz işlemine zemin hazırlamaktadır. Tebligat ise, gece vakti bir kısıtlama olmadan yapılabilmektedir.

Tatil günlerinde ise kural olarak, icra kanunumuz hiçbir icra takip işleminin yapılamayacağını belirtmiştir. Yine tatil günlerinde bu kurala bir kaç istisna mevcuttur. Bunlar, tatil günlerinde haciz yapılabilmesi, güvenlik tedbirlerinin alınabilmesi ve tebligat yapılabilmesidir.

Tüm bunlardan başka, icra takibi belli sebeplerden ötürü, belli süreler dahilinde ertelenmekte ve sonraki zamana atılabilmektedir. Burada borçlunun özel durumları ön plana çıkmaktadır. Bunlara genel olarak bakacak olursak; eğer borçlunun yakınlarından birisinin ölmesi halinde, icra işlemi 3 gün süre ile ertelenmektedir. Bir başka erteleme sebebi ise; borçlunun ölümüdür. Burada devreye mirasçının durumu girmektedir. Eğer mirasçı, mirası açıkca kabul etmiş ise icra takip işlemi 3 gün ertelenmektedir.

Fakat mirasçı, mirası açıkca kabul etmemiş ise icra takip işlemi 3 ay sonraya ertelenmektedir. Yine, borçlunun tutuklu olması da icra takip işlemini ertelemektedir. Bir başka erteleme sebebi ise, borçlunun asker olması veya ağır hasta olması icra takibini ertelemektedir.

«Bu yazı ekonomi bulvarı yazarı tarafından yazılmıştır…alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam