@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yeni Bir İlaç Tavsiyesi CORALAN

Kardiyoloji doktoru tarafından kalp atış hızının azaltılması amacıyla tarafıma verilen ilaç hakkında edindiğim bilgiler

CORALAN 5 mg 56 film tablet
CORALAN 5 mg, somon renginde, çubuk şeklinde, çift tarafı çentikli, bir yüzünde "5" ve diğer yüzünde tS^ baskısı bulunan film kaplı tablettir. Her kutuda toplamda 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalaj bulunmaktadır.
CORALAN, bir kalp ilacıdır. Tıpta "stabil anjina pektoris" olarak tanımlanan koroner arter hastalığına bağlı göğüs ağrısının tedavisi için kullanılmaktadır.
"Stabil anjina pektoris " hakkında:
Stabil anjina, temel olarak kalbin yeterince oksijen alamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Genellikle 40 ile 50 yaşlar arasında görülür ve sıklıkla göğüste hissedilen ağrı veya sıkışma şeklindedir. Bu tip göğüs ağrısı özellikle, kalbin normalden daha hızlı çarptığı zamanlarda, örneğin egzersiz sırasında, heyecanlanılan anlarda, soğuk havaya maruz kalındığında veya yemekler sonrasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Kısacası kalp hızında meydana gelen artış, koroner arter hastalığı olan hastalarda göğüs ağrısına yol açabilmektedir.
CORALAN esasen kalp hızını azaltarak etki eder ve bu sayede özellikle anjina oluşumunu tetikleyen durumlarda kalbin oksijene olan ihtiyacını azaltır. Bu sayede Coralan, anjina ataklarının sayısının kontrol altına alınmasına ve atak sayısının azaltılmasına yardımcı olur.
Coralan kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Olağan önerilen başlangıç dozu günde iki kez, sabahları ve akşamları bir tablet Coralan 5 mg'dır.
Uygulama yolu ve metodu
CORALAN ağızdan kullanım içindir. Tabletler yemekle birlikte alınmalıdır. Tabletleri çiğnemeyiniz.
CORALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Anjina tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir. CORALAN'ı doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. CORALAN'ın kesilmesi kalp hızı ve göğüs ağrısı açısından bir rebaund (geri tepme) işareti vermeyecektir. Ancak siz CORALAN tedavisini kendiliğinizden kesecek olursanız tedavi öncesindeki şikayetleriniz geri dönecektir.
CORALAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CORALAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
■ İvabradin'e veya Coralan'ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerji ve/veya duyarlılığınız varsa,
■ Tedaviden önce, istirahat halindeki kalp atım hızınız yavaş ise (dakikada 60 vuruşun altında),
■ Hastanede yatmanızı gerektirecek şok veya infarktüs gibi önemli kalp hastalığınız varsa (kardiyojenik şok veya akut miyokard infarktüsü),
■ Kalp ritim bozukluğunuz varsa (sinüs sendromu),
■ Kalp krizi geçiriyorsanız,
■ Kan basıncınız çok düşük ise,
■ Göğüs ağrınız “kararsız” ise, yani egzersiz, hareket, soğuk hava, stres veya heyecan olmaksızın göğüs ağrınız oluyorsa (stabil olmayan anjina pektoris),
■ Ağır kalp yetersizliğiniz varsa (kalbiniz yeterli çalışmıyorsa),
■ Kalp piliniz varsa,
■ Ağır karaciğer yetersizliğiniz varsa,
■ Ağız veya enjeksiyon yolu ile alınan mantar ilaçlarını (ketokonazol, itrakonazol),
makrolid grubu antibiyotikleri (ağızdan alınan josamisin, klaritromisin, telitromisin, eritromisin), HIV virüsünü tedavi eden ilaçları (nelfinavir, ritonavir) veya depresyonda kullanılan nefazodon'u kullanıyorsanız (bakınız: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
■ Hamileyseniz,
■ Emziriyorsanız.
CORALAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
Yorgunluk veya nefes darlığınız varsa (kalbinizin çok yavaşladığı anlamına gelir), Diltiazem veya verapamil kullanıyorsanız,
Kalp ritim bozukluklarını veya diğer durumları tedavi eden QT uzatan ilaçlar kullanıyorsanız,
Kalıcı atriyal fibrilasyon hastasıysanız (bir çeşit kalp ritim bozukluğu),
Yakın geçmişte inme (beyin felci) geçirdiyseniz,
Hafif veya orta şiddette düşük kan basıncınız varsa,
Kronik kalp yetersizliğiniz varsa (kalbin düzeli çalışmadığı durumlar),
Kronik retina hastalığınız varsa (gözün damarsal tabakası),
Orta şiddette karaciğer yetersizliğiniz varsa,
Ağır böbrek yetersizliğiniz varsa,
'Bu uyrarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız '

KULLANMA TALİMATI CORALAN 5 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.
Etkin madde:
Her tablet 5 mg İvabradin içerir.
Yardımcı maddeler:
Tablet özü: 63.91 mg Laktoz monohidrat Magnezyum stearat (E 470 B), Mısır nişastası, Maltodekstrin, Silika, kolloidal anhidrus (E 551). Tablet kaplama: Gliserol (E 422), Hipromelloz (E 464), Sarı demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit (E172), Makrogol 6000, Magnezyum stearat (E 470 B), Titanyum dioksit (E171)
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız._

Bu Kullanma Talimatında:

1. CORALAN nedir ve ne için kullanılır?
2. CORALAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CORALAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CORALAN'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır. 1. CORALAN nedir ve ne için kullanılır?
CORALAN 5 mg, somon renginde, çubuk şeklinde, çift tarafı çentikli, bir yüzünde “5” ve diğer yüzünde baskısı bulunan film kaplı tablettir. Her kutuda toplamda 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalaj bulunmaktadır.
CORALAN, aşağıdaki hastalıkları tedavi eden bir kalp ilacıdır:
- “Stabil anjina pektoris” olarak tanımlanan koroner arter hastalığına bağlı göğüs ağrısının tedavisi için;
¦ beta blokör olarak bilinen kalp ilaçlarını tolere edemeyen veya
¦ beta blokör olarak bilinen kalp ilaçlarını hiç kullanamayan veya
¦ beta blokörler ile durumu tamamen kontrol altına alınamayan (göğüs ağrısı devam eden) ve kalp hızı yüksek seyreden (dakikada 60 vurunun üzerinde) yetişkinlerde beta blokörler ile birlikte kullanılır.
- Ivabradin kronik kalp yetersizliği tedavisinde, kalbin kan atım oranı %45'in altında olan ve
¦ Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya,
¦ Beta Blokör tedavisine kontrendikasyonu (kullanılmaması gereken durum) olan veya,
¦ Beta blokör tedavisine intoleransı (ilacın etkisine dayanıksızlık) olan hastalarda kullanılır.
“Stabil anjina pektoris ” hakkında:

Stabil anjina, temel olarak kalbin yeterince oksijen alamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Genellikle 40 ile 50 yaşlar arasında görülür ve sıklıkla göğüste hissedilen ağrı veya sıkışma şeklindedir. Bu tip göğüs ağrısı özellikle, kalbin normalden daha hızlı çarptığı zamanlarda, örneğin egzersiz sırasında, heyecanlanılan anlarda, soğuk havaya maruz kalındığında veya yemekler sonrasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Kısacası kalp hızında meydana gelen artış, koroner arter hastalığı olan hastalarda göğüs ağrısına yol açabilmektedir.

Kronik kalp yetmezliği hakkında:
Kronik kalp yetmezliği kalbin tüm vücuda yeterince kan pompalayamadığı bir kalp hastalığıdır. Kalp yetmezliğinin en yaygın belirtileri nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, ve ayak bileklerinde şişkinliktir (ödem).
CORALAN esasen kalp hızını azaltarak etki eder ve bu sayede özellikle anjina (göğüs ağrısı) oluşumunu tetikleyen durumlarda kalbin oksijene olan ihtiyacını azaltır. Bu sayede CORALAN, anjina ataklarının sayısının kontrol altına alınmasına ve atak sayısının azaltılmasına yardımcı olur. Bunun yanında, artmış kalp hızı kalp fonksiyonunu ve kronik kalp yetmezliği olan hastalarda hastalığın seyrini olumsuz etkilediğinden CORALAN'ın özellikle kalp hızını azaltıcı etkisi bu hastalarda kalp fonksiyonunu ve hastalığın yaşamsal seyrini iyileştirmektedir.

2. CORALAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CORALAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
¦ İvabradin'e veya CORALAN'ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerji ve/veya duyarlılığınız varsa,
¦ Tedaviden önce, istirahat halindeki kalp atım hızınız yavaş ise (dakikada 60 vuruşun altında),
¦ Hastanede yatmanızı gerektirecek şok veya kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık gibi önemli kalp hastalığınız varsa (kardiyojenik şok veya akut kalp krizi),
¦ Kalp ritim bozukluğunuz varsa (sinüs sendromu),
¦ Kalp krizi geçiriyorsanız,
¦ Kan basıncınız çok düşük ise,
¦ Göğüs ağrınız “kararsız” ise, yani egzersiz, hareket, soğuk hava, stres veya heyecan olmaksızın göğüs ağrınız oluyorsa (stabil olmayan anjina pektoris),
¦ Yakın zamanda kötüleşen kalp yetmezliğiniz varsa,
¦ Kalp vurunuz sadece kalp piliniz tarafından sağlanıyorsa,
¦ Ağır karaciğer yetersizliğiniz varsa,
¦ Ağız veya enjeksiyon (zerk) yolu ile alınan mantar ilaçlarını (ketokonazol, itrakonazol), makrolid grubu antibiyotikleri (ağızdan alınan josamisin, klaritromisin, telitromisin, eritromisin), HIV virüsünü tedavi eden ilaçları (nelfinavir, ritonavir) veya depresyonda kullanılan nefazodon'u kullanıyorsanız (bakınız: Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).
¦ Hamileyseniz,
¦ Emziriyorsanız.

CORALAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
¦ Kalp ritim bozukluğunuz varsa (örn. düzensiz kalp atışı, çarpıntı, göğüs ağrısında artma), veya kalıcı atriyal fibrilasyon (bir çeşit kalp atım bozukluğu), veya uzun QT sendromu adı verilen normal olmayan elektrokardiyogram (EKG),
¦ Yorgunluk veya nefes darlığınız varsa (kalbinizin çok yavaşladığı anlamına gelir),
¦ Yakın geçmişte inme (beyin felci) geçirdiyseniz,
¦ Hafif veya orta şiddette düşük kan basıncınız varsa,
¦ Kontrol altına alınamayan kan basıncınız varsa, özellikle yüksek tansiyon için kullandığınız tedavi değiştiğinde,
¦ Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa veya “bundle branch block” adı verilen normal olmayan EKG ile seyir eden kalp yetmezliği,
¦ Kronik retina (gözün ağ tabakası) hastalığınız varsa,
¦ Orta şiddette karaciğer yetersizliğiniz varsa,
¦ Ağır böbrek yetersizliğiniz varsa.
'Bu uyrarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız'

CORALAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
CORALAN ile tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketiminizi sınırlandırmanız önerilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CORALAN hamilelikte kullanılmaz. CORALAN ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


CORALAN emzirirken kullanılmaz.
Araç ve makine kullanımı
CORALAN tedavisi sırasında geçici olarak görme alanınızda ışık yoğunluğundaki ani değişimlere bağlı parlaklıklar oluşabilir
(Bakınız “4. Olası yan etkiler nelerdir”).
Bu durum araba, araç ve makina kullanımınızı etkilemeyecektir Ancak yine de ışık yoğunluğunda ani değişimlerin olabileceği
zamanlarda, özellikle de gece araba, araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız önerilir.
CORALAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Herbir CORALAN tableti 63.91 mg laktoz içermektedir. Laktoz ve benzeri şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar vücudunuzun CORALAN tedavisine vereceği cevabı etkileyebilir. Bu yüzden eğer reçeteli veya reçetesiz olarak aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bildiriniz. Doktorunuz kullanacağınız CORALAN dozunda ya gereken ayarlanmayı yapacak yada tedavi sırasında sizi daha yakından takip edecektir.
- Diltiazem, Verapamil (kalp hızını azaltır, tansiyon yüksekliği veya göğüs ağrısının tedavisi için kullanılır),
- Flukonazol (mantar hastalığı tedavisi için kullanılır.
- Rifampisin (antibiyotiktir),
- Barbitürat grubu ilaçlar (uyku bozukluğu veya sara hastalığı için kullanılır),
- Fenitoin (sara hastalığı tedavisi için kullanılır),
-Hypericum perforatum
veya St.John's Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaç),
- Kalp ritim bozukluğu veya diğer bazı durumların tedavisi için kullanılan ilaçlar:
o Kinidin, disopiramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde), o Bepridil (koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı tedavisi için), o Pimozid, ziprasidon, sertindol gibi bazı ilaçlar (anksiyete, şizofreni veya diğer psikozların tedavisi için kullanılır), o Meflokin veya halofantrin (sıtma tedavisi için kullanılır), o Eritromisin IV (antibiyotiktir), o Pentamidin (parazitlere karşı tedavide kullanılır), o Sisaprid (mide - yemek borusu reflüsünün (geri kaçma) tedavisinde kullanılır).
- Kandaki potasyum seviyesinin düşmesine yol açan bazı diüretikler: Furosemid, hidroklorotiyazid, indapamid (ödem veya yüksek kan basıncı tedavisinde).
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CORALAN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

CORALAN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Olağan önerilen başlangıç dozu günde iki kez, sabahları ve akşamları bir tablet CORALAN 5 mg'dır. Gerekirse, doz günde iki kez sabahları ve akşamları 7.5 mg'a yükseltilebilir. Doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
CORALAN ağızdan kullanım içindir.
Tabletler yemekle birlikte alınmalıdır.
Tabletleri çiğnemeyiniz.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
CORALAN çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanım için uygun değildir.
Yaşlılarda kullanımı:
Bazen doktorunuz yaşınızla ilintili olarak CORALAN tedavisini yarım doz önerebilir. Böyle bir durumda sabahları CORALAN 5 mg'ın yarısını ve akşamları da CORALAN 5mg'ın kalan yarısını kullanabilirsiniz.
Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olup kreatinin klerensi 15 ml/dak'ın üzerinde olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Bununla birlikte kreatinin klerensi 15 ml/dak'ın altında olan hastalarda CORALAN'ın dikkatli kullanımı önerilmektedir.
Karaciğer yetmezliği:
Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN kullanılmamalıdır.
Eğer CORALAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CORALAN kullandıysanız:
CORALAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilenden daha sık veya çok fazla sayıda CORALAN tableti yuttuysanız, kalbiniz tedaviniz için arzu edilenden daha fazla yavaşlayacağından, nefesinizin tıkandığını veya yorgun olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda derhal doktorunuzla irtibat kurunuz.
CORALAN'ı kullanmayı unutursanız
CORALAN'ın herhangi bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tabletleri içeren blisterin üzerine basılı olan takvim, son CORALAN tabletini ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.
CORALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Anjina veya kronik kalp yetmezliği tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir. CORALAN'ı doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. CORALAN'ın kesilmesi kalp hızı ve göğüs ağrısı açısından bir rebaund (kesilme sendromu) işareti vermeyecektir. Ancak siz CORALAN tedavisini kendiliğinizden kesecek olursanız tedavi öncesindeki şikayetleriniz geri dönecektir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CORALAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Bu ilaç kullanımı ile ilgili en yaygın yan etkiler doza bağlı ve etki mekanizması ile ilişkilidir.
Cok yaygın:

Görme alanında ışıklı alanlar (kısa süreli artmış parlaklık, genellikle ani ışık yoğunluğundaki değişimlere bağlı oluşan). Genellikle tedavinin ilk iki ayında oluşur, daha sonra tekrarlayabilir ve tedavi süresince veya sonlanınca düzelir.

Yaygın:

Kalp hızında azalma ile kendini gösteren kalp fonksiyon değişikliği (genelde tedavi başladıktan sonra ilk 2 ile 3 ayda görülür). Kalp hızının anormal algılanması, kontrol altında olmayan kan basıncı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme.

Yaygın olmayan:

Çarpıntı ve ek kardiyak vuru, bulantı, kabızlık, diyare, başdönmesi (vertigo), nefes darlığı (dispne), kas krampları, laboratuvar parametrelerinde değişiklik: kan ürük asit seviyesinde artış, eozinofili (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve artan kan kreatinin düzeyi (bir kas yıkım son ürünü), deride döküntü, anjiyoödem, (yüzün, dilin ve boğazın şişmesi, nefes almada ve yutkunmada zorlanma), düşük kan basıncı, bayılma, yorgunluk hissi, halsizlik, normal olmayan EKG kalp izlemi.

Seyrek:

Kurdeşen, kaşıntı, ciltte kızarıklık, kişinin kendini iyi hissetmeme durumu.

Çok seyrek:

Düzensiz kalp atışı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

5. CORALAN'ın saklanması

CORALAN'ı çocukların göremeyeceği veya ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CORALAN 30°C'ın altındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Kutu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA lisansı ile,
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,
Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23-24 ,
34398 Maslak, İstanbul,
Tel : 0212 329 14 00, Faks : 0212 290 20 30
Üretim Yeri:
Servier (Ireland) Industries Ltd., Gory Road, Arklow, Co.Wicklow, Ireland
tarihinde onaylanmıştır:

Bu kullanma talimatı

https://kt.ilacprospektusu.com/ilac/13973-coralan-5-mg-film-kapli-tablet-kt
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.