@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Şirkete kayyım talebi için dilekçe örneği

Şirkete kayyım atanması istemli dilekçe örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI               :.......

VEKİLLERİ       :.............

KONU                 : .......San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanması talebimiz hk.
AÇIKLAMALAR  

1-Müvekkilemizin eşi ve küçük .......'nın babası ......., ....... tarihinde vefat etmiştir.

2-Müvekkillerimizin murisi ....... babası ....... ile beraber ....... San. Tic. Ltd. Şti. nin ortağı bulunmaktaydılar.

3-Müvekkillerimiz .......nde ....... E. Sayılı dava ile şirketin feshi için dava açmış olup bu dava halen derdesttir.

4-.......nde devam eden davanın ....... tarihli celsesinde şirkete kayyum tayini yaptırılması yönünden tarafımıza yetki ve mehil verilmiştir.

5-Şirketin feshi esnasında şirketin haklarını koruyacak bir kayyım yasa gereği zorunlu bulunduğundan bir kayyum atanarak tarafımıza bildirilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER       : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : ..... AHM ../.... E. Sayılı Dosyası ve İçeriği

İSTEM SONUCU     

Arz edilen nedenlerle feshi için dava açılmış bulunan ....... San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanmasına karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

Derleme : @erolkaranet - 01.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.