@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebli Dilekçe Örneği
Kat maliklerinden birinin ortak kullanım alanına kendine ait bir yer yapmasının önlenmesi için mahkemeden istenecek olan çözüm odaklı talep dilekçesi 

...................................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......
TC NUMARASI
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA NUMARASI

DAVACI VEKİLİ :.......
TC NUMARASI
BARO SİCİL NOSU
ADRESİ
TELEFONU
EPOSTA NUMARASI

DAVALI :.......
TC NUMARASI ( Biliniyorsa yazınız) 
ADRESİ ( Biliniyorsa yazınız) 
TELEFONU ( Biliniyorsa yazınız) 
EPOSTA NUMARASI ( Biliniyorsa yazınız) 

KONU : Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR : ( Açıklama örnektir. Siz kendinize göre düzenleyiniz

Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir.

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan bahçeye garaj yaptırmak suretiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur.

Davalıya bu durumu düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......noterliğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı ortak yere yapmış olduğu garajı yıkmamıştır.

Bu nedenlerle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU :

Arz edilen nedenlerle davalının ortak yere yaptığı müdahalenin önlenmesine, bahçeye yaptırdığı garajın kaldırılarak eski hale getirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ
Av. ........................


@erolkaranet - 21.03.2018 Son Güncelleme : 07.07.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.