erolkara.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NEDAVACI               :.......           

VEKİLİ               :.......

DAVALI               :.......

VEKİLİ               :.......

KONU                 : Kıymet  takdiri  işleminin  iptaline karar verilmesi talebidirDOSYA NO             : .......nün ....... E. Sayılı Dosyası

AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda esas sayısı yazılı dosya borcu nedeni ile haczedilmiş bulunan müvekkilimize ait, ....... Mahalle Pafta:......., Ada:......., Parsel:....... de bulunan ....... m2 lik taşınmaz ile ilgili olarak kıymet takdir işlemi yapılmış bulunmaktadır. Bilirkişi tarafından ....... tarihinde sunulan rapordaki değer piyasa koşullarına uygun değildir.

2-Arsa, şehir içinde ve en işlek caddenin kenarındadır. İmar sorunu bulunmamaktadır. Bilirkişi ise raporunda arsaya adeta tarla muamelesi göstermiştir.

Ayrıca;
a-............ ............
b-.........................
c-.........................

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle, kıymet takdiri işleminin iptali ile yeniden kıymet takdiri işlemi yapılmasına karar verilmesini dileriz.

                                                                
                                               DAVACI VEKİLİ

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski