erolkara


....
..... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI               :

VEKİLİ               :

DAVALI               :

KONU                 : Kesin hüküm nedeni ile boşanma istemidir.AÇIKLAMALAR     


1-Müvekkilimiz davalı ile 8 yıllık evlidir. Evlilik Nüfus kaydı ..... İli, ..... İlçesi, ..... Mahallesi, ...... Cilt No, ...... Sayfa No ve ...... Kütük Sıra Noda olup, evliliklerinden 6 yaşında bir kızları bulunmaktadır. Yaklaşık 3 yıl düzgün giden evliliklerinde davalının işsiz kalması ile huzur kalmamıştır.

2-Müvekkilimiz 5 yıl önce boşanmak üzere ........ Asliye Hukuk mahkemesinde dava açmıştır. ../.... Esas sayılı dosya ile görülen dava, mahkemenin ../../.... tarihli ve ../..... karar sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

3-Ret kararının kesinleşmesinden bu yana MK 134/son maddesinin aradığı 3 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde de taraflar bir araya gelmemişlerdir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : Dava Dosyası, Tanıklar, Her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

İSTEM SONUCU     

Açıklanan nedenler ile evvelce açılan ve reddedilen boşanma davasının üzerinden MK 134/Son gereği 3 yıl geçmesine rağmen taraflar bir araya gelemediğinden ve evlilik birliğinin devam etmesi de imkansız olduğundan boşanmalarına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski