@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Red Edilmiş Boşanma Hükmü Sonrası Boşanma İstemli Dilekçe Örneği
4721 Sayılı Medeni Kanun’a göre; “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir” Bu istemle açılabilecek davaya benzer dava açmak için örnek dilekçe aşağıdadır. 

Dikkat, Aşağıdaki dilekçe sadece örnektir.Siz kendinize göre dilekçeyi düzelterek düzenlemelisiniz.

....
..... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI               :

VEKİLİ               :

DAVALI               :

KONU                 : Kesin hüküm nedeni ile boşanma istemidir.AÇIKLAMALAR     


1-Müvekkilimiz davalı ile 8 yıllık evlidir. Evlilik Nüfus kaydı ..... İli, ..... İlçesi, ..... Mahallesi, ...... Cilt No, ...... Sayfa No ve ...... Kütük Sıra Noda olup, evliliklerinden 6 yaşında bir kızları bulunmaktadır. Yaklaşık 3 yıl düzgün giden evliliklerinde davalının işsiz kalması ile huzur kalmamıştır.

2-Müvekkilimiz 5 yıl önce boşanmak üzere ........ Asliye Hukuk mahkemesinde dava açmıştır. ../.... Esas sayılı dosya ile görülen dava, mahkemenin ../../.... tarihli ve ../..... karar sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

3-Ret kararının kesinleşmesinden bu yana MK 134/son maddesinin aradığı 3 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde de taraflar bir araya gelmemişlerdir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                     : Dava Dosyası, Tanıklar, Her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ             : 10 Gündür

İSTEM SONUCU     

Açıklanan nedenler ile evvelce açılan ve reddedilen boşanma davasının üzerinden MK 134/Son gereği 3 yıl geçmesine rağmen taraflar bir araya gelemediğinden ve evlilik birliğinin devam etmesi de imkansız olduğundan boşanmalarına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 22.04.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.