@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Reşit Sayılabilmek İçin Karar İstemli Dilekçe Örneği


Kazai Rüşt Nedir? Reşit (ergin) olmayan birinin mahkeme kararıyla reşit (ergin) hale getirilmesidir.
Kazai rüşt şartları ise; Onbeş yaşın doldurulması, mahkemeye başvuru, anne-babasının rızası, küçüğün menfaatinin olması şartlarının tümünün gerçekleşmesi gerekmektedir.
Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İşte bir kimse, anne babasının rızasını alarak kendisine ait bazı işlemleri yapabilmesi için yaşını büyüttürmek için aşağdaki dilekçe örneğinde görüldüğü gibi dilekçe ile mahkemeye başvurabilir.

Kazai rüşt kararı verilmesi istemli dilekçe örneği

...........................

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI               :.......................

VEKİLİ               :........................

DAVALI               : HASIMSIZ

KONU                 : Kazai rüşt kararı verilmesi istemimizdir.


AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilimiz ....... Kulübünde profesyonel futbolcudur. Nüfus kaydı ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Noda olup, ....... doğumludur.

2-16 yaşını doldurmuş olan müvekkilimizin, gerek para alışverişleri ve gerekse kulüp görüşmeleri sırasında reşit olmaması sorun çıkarmaktadır. Gerçekte tüm işlemleri kendisi yapan müvekkilimiz, imza gerektiren resmi işlemlerde 750 km uzaklıkta bulunan memleketindeki ailesini çağırmak zorunda kalmaktadır.

3-Müvekkilimizin reşit kılınması açısından bir sağlık problemi olmadığı gibi anne ve babasının da bu konuda izni bulunmaktadır.

4-Zaten fiilen işlerini kendi gören müvekkilimizin, resmi işlemlerini de kendisinin görebilmesi için, mahkemenizce reşit olduğuna karar vermenizi istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             :
Nüfus  Kayıtları, Sağlık  Raporu,Ailesinden alınmış  İzin  Belgesi, Futbolcu Lisansı, Diğer Kanıtlar.

İSTEM SONUCU   

Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin reşit olduğuna karar verilmesini talep ederim.


DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 29.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.