@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kat mülkiyetinin devrine ilişkin talep dilekçesi örneği

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACILAR    :.......

VEKİLLERİ    :.......

DAVALI    :.......

KONU    : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali ve bağımsız bölüm mülkiyetinin devri talebiAÇIKLAMALAR    :

Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu bağımsız bölümün malikidir.

Davalı bağımsız bölümünü ../../.... tarihinden beri ....... olarak işletmekte olup müvekkillerimi rahatsız etmekte ve zarar vermektedir.

Davalıya çekilmez hale gelen bu davranışlarını düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine ......... Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı bağımsız bölümünü .......... olarak işletmeye devam etmiştir.

Bu nedenlerle davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin müvekkillerim adına devri için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER    : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER    : Tapu Kaydı, İhtarname, Tanık Beyanları

İSTEM SONUCU    :

Arz edilen nedenlerle davalının bağımsız bölümünün değeri ödenmek şartıyla müvekkillerim adına payları oranında devrine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACILAR  VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 14.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.