@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi istemi.......

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI    :.......

VEKİLİ    :.......

DAVALILAR    :.......

KONU    : Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilim davalılarla birlikte ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, ....... Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdır.

Söz konusu taşınmaz ..... katlı olup, .... bağımsız bölümden oluşmaktadır.

Paydaşların her birine bir bağımsız bölüm tahsis edilmesi mümkün olduğu halde paydaş olan diğer davalılar buna yanaşmamaktadırlar.

Bu nedenlerle adı geçen taşınmazda kat mülkiyeti kurulması yoluyla ortaklığın giderilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER    : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER    : Tapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU 

Arz edilen nedenlerle her paydaşa bir bağımsız bölüm tahsis etmek ve arsa paylarını da belirtmek suretiyle Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 14.09.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.