videoerk


.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI    :.......

VEKİLİ    :.......

DAVALILAR    :.......

KONU    :

Kat Maliki Kurulu Olarak Alınan Haksız ve Yersiz  Karardan Ötürü davalıların Uyarılması Talebimiz Hk.


AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilim ile davalılar ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki ve paydaşıdırlar.

Davalılar Kat Malikleri Kurulu olarak ../../.... tarihinde anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan bahçeye ........ yapmaya karar vermişlerdir.

Yapılması planlanan bu ...........'dan sadece birkaç kat maliki faydalanacaktır. Diğer kat maliklerinin bundan faydalanması mümkün olmadığından yapılmasına karar verilen bu ........... gereksizdir.

Müvekkilimin karşı çıkmasına rağmen bu karar alındığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER    : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER    :

Tapu Kaydı, Kat malikleri Kurulu Kararı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU    :

Arz edilen nedenlerle davalılara almış oldukları karar nedeniyle gerekli uyarının yapılmasına, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......


DAVACI  VEKİLİ

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski