@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kıdem ve İhbar Tazminatlarını Mahkeme Yolu İle İsteme Dilekçesi
Kıdem ve İhbar Tazminatlarını Mahkeme Yolu İle İsteme Dilekçe Örneği

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


                                      İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİRDAVACI               :.......

VEKİLİ               :.......

DAVALI               :.......


KONU                 :  Fazlaya ilişkin haklarımız  saklı kalmak üzere ,Davacını iş akdinin işverenlikçe 
sona erdirilmesine karşın ödenmeyen ....... Kıdem tazminatı (Fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle) ....... İhbar Tazminatı ki toplam ....... tazminatın yasal faiziyle birlikte ödetilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkil davacı, davalı şirkete ait ...... 'de kurulu bulunan İşyerine ....... tarihinde girmiş ve iş akdinin işverenlikçe sona erdirildiği ....... tarihine kadar  sürekli olarak çalışmıştır.

2-İş akdinin feshi sırasında davacıya tazminatlarının en kısa sürede Ödeneceği bildirilmiş ,ancak bugüne kadar ödenmediği gibi  davacının sözlü başvurularına da olumlu yanıt verilmemiştir.

3-Davalı  işverenlik  bu arada  fabrikada bulunan mamul ve yarı mamul malları başka yerlere nakletmeye  ve fabrikanın içini boşaltmaya başlamıştır. Bu nedenle davacının tazminatlarının ödetilmesi için  Mahkemenize başvuruyoruz.

TEDBİR İSTEMİ       :
Emeklerinin karşılığı olan Kıdem ve İhbar tazminatlarını alamamak  durumuyla karşı karşıya kalan davacı müvekkilin alacağının  güvence altına  alınabilmesi ve mağdur duruma  düşmesinin önlenebilmesi için  davalı işverenliğe ait .................. kayıtlı Gayrımenkul ile İşyerinde  bulunan menkul mallar üzerine  İhtiyati Tedbir konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER       : İlgili yasalar.

KANITLAR             :

Davacının işyeri özlük  dosyası,ücret durumu,işverenlikte  mevcut ödemeye ilişkin belgeler,iş akdi feshi tebliğ yazısı, vs kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

İSTEM SONUCU         :

Delillerimizin toplanarak davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin  istem  ve diğer dava haklarımız saklı kalmak üzere ....... Kıdem tazminatı(İş akdinin sona erdiği tarihten itibaren en yüksek mevduat faiziyle) ....... İhbar tazminatı, toplam ....... tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı işverenlikten  tahsiline,yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesini,
   
Davacı müvekkilin tazminatlarının  güvence altına alınabilmesi için işverenin yukarıda  tapu kaydı bildirilen taşınmazıyla menkul malları üzerine İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verilmesini talep ederiz.

EKİ :Vekaletname ve fesih yazısı.

DAVACI VEKİLİ

Derleme : @erolkaranet - 30.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.