@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN
BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ


1 – Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, :..................................................................................

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :..................................................................................


2 – Kiracının ve varsa temsilcisinin :..................................................................................

yerleşim yerindeki adresi : ..................................................................................

3 – Tahliyesi istenen taşınmazın : .................................................................................

nev’i ve mevkii : ..................................................................................

4 – Sözleşme ve tarihi : .................................................................................


Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m. 272, 273) ......../........./..........

İcra Memuru

Mühür ve İmza

@erolkaranet - 17.02.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.