@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra işlemleri ya da icra takibi nasıl başlar
Bir icra dosyasında yapılması gerekenler ve yapılabilecekler bir sıraya konacak olsa sırayla hangi işlemler yapılmalı,hangi müzekkerler mutlaka yazılmalı ve nerelere ne yollarla başvurmakta faydalar vardır. Bu yazımızda bunlara yer vereceğiz.

DOSYA DÜZENİ

Kapaklı karton dosya
En arkaya vekaletname fotokopisi. (aslının aynıdır ibaresi yazılı) Vekaletnameye baro pulu yapıştırılacak
Sonra ödeme emrine esas teşkil eden varsa senet çek fotokopisi - kontrat - ilamlı karar vs.
Ödeme emri
Takip talebi.
Harç Makbuzu ( İcradan verilecek )
Avukat yaptığı icra takibini flaş belleğe hazırlıyor.
Dosyanın sol kapağına:

1)Borçlu ya da borçlu adedince gönderilecek tebligat zarfı.

2)Tebligat zarfının arasına borçlu ya da borçlu adedince gönderilecek ödeme emri ve varsa ödeme emrine esas teşkil eden senet vs fotokopisi

Dosya kapağını ön yüzüne de alacaklı -borçlu ve avukatın adı soyadı yazılacak veya adres kaşesi basılacak.

Bir elinde dosya diğerinde flaş bellek.Flaş belleği UYAP görevlisine veriyorsunuz.O sizi bir icra dairesine yönlendiriyor.Aynı zamanda sizi ve yaptığınız işlemi UYAP'a kaydediyor.

-Siz hangi icra dairesine yönlendirildiyseniz oraya gidiyor ve yukarda teorik olarak hazırladığımız dosyayı İcra Müdürüne yada görevlendirdiği memuruna veriyorsunuz.Eğer eksikleriniz yoksa harcını yatırıyorsunuz.

1)İcra takibi için ilk olarak pembe bir dava dosyası alın ve dosyanın içine öncelikle vekaletname(baro pulu yapıştırılmış),sonra çek yada senet yada ilam fotokopisi(aslı gibidir şeklinde avukat tarafından yapılacak),ödeme emri ve takip talebi olmak üzere sondan başa doğru bu sırada dizilir.Daha sonra dosyanın sol kapağına tebliğ mazbatası(tebligat zarfı) ve senet fotokopisi ile ödeme emri takılır ve arka kapağına ise senedin aslı ve takip talebi(avukatın icra dosyasında kalacak olan sureti) takılır ve dosya hazırlanarak icra dairesine gidilir.

2)Dosya hazırlandıktan sonra icra dairesine gidiniz ve tevzi bürosundan hangi icraya düştüğünü tespit ettirerek (İstanbul da kota uygulaması olduğu için her avukatın icra dairelerinde belirli kotası bulunmaktadır) o icra dairesine gidiniz.Daha sonra icra müdür yada müdür yardımcısından herhangi birisine dosyayı getirerek "görüldü" alınız.İcra müdürü görüldü verirken borçluya gönderilecek olan ödeme emri ile dosyada kalacak olan ödeme emrine kaşa vurarak imzalar ve dosyanın esas massında işi bitmiş olur.

3)"Görüldü" alındıktan sonra ise dosya kayıt masasına getirilir.Kayıt masası genellikle icra dairelerinde tebligatların gönderildiği masadır.Kayıt masasına giderek öncelikle takip talebi ve ödeme emrinin kayıtlı olduğu flash belleği memura veriniz ve UYAP sistemine kaydedildikten sonra dosyanızın üstüne kaşa ve mühür vurarak esas numarası verecektir.Verilen numara ilerde icra dairelerinde dosya takibi için gerekli olan numaradır.Daha sonra kayıt masasındaki memur esas numarasını verdikten sonra arka kapakta bulunan senet aslını ve takip talebi suretini kaşeleyerek size geri verecektir.Daha sonra dosyanıza harçların hesaplandığı harç fişini takarak ve sizden 5 TL tutarında tebligat ücreti alarak sizi harç masasına yönlendirecektir.

4)Kayıt masasında işlem tamamlandıktan sonra harç masasına giderek harç fişinde yazılı olan tutarı ödemeniz gerekmektedir.Bu safhada öncelikle başvuru harcı ve vekalet harcı alınacaktır.Daha sonra harcı ödedikten sonra memur size harcın ödendiğini gösteren bir fiş verecektir ve bu fişin birisini imzalayarak almanız ve dosyaya takarak takibi sonlandıracaksınız ve makbuzu dosyaya taktıktan sonra dosya indiren memura teslim ederek takibi başlatmış olacaksınız.Unutmamak gerekir ki icra takibi icra dairelerinde esas masası,kayıt masası ve harç masası,yazı masası olmak üzere dört masadan oluşur ve ilk başlangıçta yazı masası hariç diğer maslara yukarıda anlatılan şekilde müracaat ederek işlem yapmanız gerekmektedir.

5)Son olarak unutmamak gerekir ki eğer işyeri haczi yapacaksanız öncelikle icra dairelerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine damga vergisi adı altında bir vergi yatırmanız gerekmektedir eğer önceden vergi beyannamesinde gösterilmişse yatırılmaya gerek olmadan beyanname suretini dosyaya ibraz ettirmeniz gerekmektedir.Damga vergisi sadece işyeri hacizlerinde olup mesken hacizlerinde gerekmemektedir.

Takip talebi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinmek istiyorum.

1) Alacaklınızın TC kimlik numarası, Sizin TC kimlik Vergi numaralarınız, adresler ve telefonlar takipte yer almalı .

2)Takip talebinde '' asıl alacağa işleyecek ... faiz '' demeyi unutmamalı. Yanlışlıkla toplam alacağa ibaresi kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmeli .

3)İstediğiniz faiz oranının yıllık mı, aylık mı olup olmadığı , akdi faiz mi , kanuni faiz mi olup olmadığı belirtilmeli .

4)Takip tarihine kadar işleyen faiz , tarihler ve işleyen faiz oranları ayrıntısı ile gösterilmeli.

5)Kısmi ödemelerin icra masrafları ve ferilere mahsup edilmesi (BK madde 84 'ün uygulanması )talep edilecekse,ki edilmeli , bunun takip talebinde yer alıp almadığına dikkat edilmelidir.

6)Faiz oranlarında meydana gelecek değişikliklerin dikkate alınması talep edilecekse (BK madde 105 ) bununda takip talebinde yer alıp almadığına dikkat edilmeli.

1= İhtiyadi haciz kararı alarak icra takibine başlama olanağınız var ise öncelikle bunu gerçekleştirin.Çünkü bu size iki yönlü kazanç sağlayacaktır;

a) Hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağınızdan borçlunun mal kaçırmasını önemli oranda engellemiş ve takibinizi en kısa zamanda, hatta bazen icrai takibe başlamadan başarı ile sonlandırma olanağını elde etmiş olacaksınız.

b) Borçlu büyük çoğunlukla alacaklıyı arayacak ve müvekkiliniz alacaklı da sizin çabucak ilerlediğinizi görünce size güven sağlaması ve daha sonraki gelişmelerde de elinizin rahatlamış olması, hatta sırf bu güvenle bundan sonraki işlerini ve çevresindeki işleri de size getirmesini sağlamış olmanız söz konusu olacaktır.

2= Hangi takip yolunun seçildiğini de yazın. Yani Haciz mi, iflas mı.
Aman ha ! haciz yolu ile tahsil edebileceğiniz alacaklar var iken yanlışlıkla yada borçluya baskı yaparım da alacağı daha kolay tahsil ederim diye zinhar iflas yoluna gitmeyin.Sonra haciz yoluna dönmek istediğinizde sizden sonraki hacizler önünüze geçeceği gibi, dosyaya intikal eden paraları da haciz yoluna başvuranlar alır ve siz ne zaman biteceği bilinmeyen, çoğunlukla olumsuz bitecek bir maceraya atılmış olursunuz.

3= Kira alacağını takibe koyacaksanız "haciz yolu ile ve tahliye taleplidir" ibaresini mutlaka yazınız. Tahliye talep ettiğinizi yazarsanız tahliye için icra mahkemesine başvuracak olmasanız dahi alacağı daha kolay tahsil edersiniz.

Ayrıca, müvekkilleriniz sizden kiracısını çıkartmak istediğinde de sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmak yerine icra yolu ile tahliye için olanakları sonuna kadar kullanın. çünkü kısa zamanda tahliye kararı çıkarabilir ve uygulatabilirsiniz.

4= Kira alacağı için takip talebinde bulunacak iseniz, Kira alacaklarının hangi ay için ne kadar olduğunu belirterek ayrı ayrı alt alta yazın. Her ay için takip tarihine kadar işlemiş faiz alacaklarını da hem oran olarak,hem de miktar olarak o ayın kira bedelinin altına yazın.

5= Tebligatların usulüne uygun olmasına dikkat edin.Değilse yeniden tebligat çıkarttırın.

6= Mal beyanında bulunmamadan ceza davası açmayı ihmal etmeyin. Birçok borçlu ödemeyeceği borcu sırf bu nedenle ödemektedir.

7= İcrada talep olmadan dosyada neredeyse hiçbir adım adılmaz. O nedenle daima ilerletebilmek için talep açın ve müdürden altına karar alın. Masraflarını yatırmayı da unutmayın.

@erolkaranet - 12.02.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.