@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

A ) Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız Takip

İcra müdürü takip talebi üzerine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin örnek 8 nolu ödeme emri düzenleyerek borçluya ve rehin verene ya da rehinli taşınırın malikine ödeme emri tebliğ eder.

Ödeme emrinde genel haciz yoluyla ilâmsız takiplere ilişkin ödeme emrine ilaveten rehnedilen şeyin ne olduğu
yazılmalıdır.

Bu takip şeklinde itiraz süresi 7 gün, ödeme süresi 15 gün olarak belirtilmelidir. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmezse, bu takipte rehin hakkının artık tartışma konusu olmayacağı, sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipten vazgeçerek takibin haciz yoluyla devamını isteyebileceği ödeme emrinde yazılmalıdır.

Ödeme emrine itiraz hakkında, genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine ilişkin hükümler uygulanır. Borçlu rehin hakkına açıkça itiraz etmez ise alacaklının rehin hakkı kesinleşir.Sırf rehin hakkına itiraz edilirse, bu durumda alacaklı rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipten vazgeçerek, genel haciz yoluyla takibin devamını isteyebilir.

Böyle bir talep halinde icra müdürlüğünce borçluya mal beyanında bulunması için bir davet kâğıdı gönderilir. Ancak, haciz yapılabilmesi için mal beyanına davet kâğıdının tebliği ve mal beyanında bulunma süresinin beklenilmesi gerekmez.

Yalnız rehin hakkına veya borca ya da her ikisine birlikte itiraz edilmesi halinde alacaklının takibe devam edebilmesi için itirazın kaldırılması ya da iptali kararı sunması gerekir.

B ) Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı Takip

İİK’nun 150/h maddesi uyarınca alacağın veya rehin hakkının yahut her ikisinin bir ilâmda ya da ilâm mahiyeti haiz bir belgede tespit edilmiş olması halinde taşınır rehinin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı icra takibi yapılabilir.

pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 12.01.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.