@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

MenkulTeslimine İlişkin İlamların İcrası
Menkul Teslimine İlişkin İlamların İcrası

Bir taşınırın teslimine dair ilamın icra dairesine verilmesiyle icra müdürü taşınır teslimine ilişkin örnek 2 numaralı icra emri düzenler.

İcra emri takip talebine ve ilama uygun olmalıdır. İlamda yazılı yargılama gideri, vekâlet ücreti alacakları için ise, örnek 4-5 nolu icra emrinin gönderilmesi gerekecektir. İlamda menkulün değeri
belirlenmişse takipte ilama konu menkulün teslimi mümkün olmaz ise ilamda belirlenen değerin ödenmesi ihtar edilir.

Doğrudan bedel istenmez. İcra emrinin tebliğinden sonra borçlu ilama konu menkulü verilen sürede teslim etmez ya da teslim edeceği yeri bildirmez ve menkul borçlunun yedinde bulunamaz ise, icra müdürlüğünce ticaret ve sanayi odasından ilama konu menkulün değeri sorulur. Belirlenen bu değer taraflara bildirilir.

Bu konuda doğrudan bilirkişi incelemesi ile değer belirlenemez. Ancak borsa ve ticaret odası olmayan yerlerde bilirkişi incelemesi yapılır. Ticaret ve sanayi odasında bildirilen değerin taraflara tebliğinden sonra icra mahkemesine İİK. 16. maddesine dayalı olarak 7 günlük sürede şikâyette bulunma hakları vardır.

Bu prosedür tamamlandıktan sonra menkulün değeri kesinleşir ve bu bedele göre haciz işlemlerine devam edilir. Bu takip şeklinde başvurma harcı, maktu yerine getirme harcı ve başvuru harcının yarısı kadar cezaevi yapı bedeli harcı alınır. Aynen teslim mümkün olmaması nedeniyle bedele dönüştüğü durumda tahsil harcı ve cezaevi yapı harcı nispi oranlara göre takdir ve tahsil edilir.

Aynen teslim mümkün olduğu takdirde takibe başlama esnasında alınan harçlarla yetinilir, ilave harç alınmaz.

Kaynak : Adalet Bakanlığı -http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 05.01.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.