@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Gayrimenkulere İlişkin İlamların İcrası
Gayrimenkul Tahliye Ve Teslimine İlişkin İlamların İcrası

Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair ilamın icra dairesine sunulmasıyla icra müdürlüğünce borçluya örnek 2 nolu icra emri gönderilir. İlamda yazılı yargılama gideri, vekâlet ücreti alacakları için ise örnek 4-5 nolu icra emrinin gönderilmesi gerekecektir.

İcra emrinde 7 gün içinde tahliye ve teslim emredilir. Bu süre icra
müdürlüğünce uzatılıp kısaltılamaz.

Kural olarak ilam lehine hüküm kurulan tarafından icraya konulabilir. Ancak taşınmaz başkasına devredilmişse, devralan aynı ilama dayanarak takip yapabilir. Taşınmaza ilişkin men’i müdahale ilamı tahliye ve teslimi de kapsar. Ancak kâl için ilamda açık hüküm gerekir.
Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz. Ancak ayni bir ihtilaf olmaması yani ilamın şahsi hakka dayalı(kira gibi) olması halinde icraya konması için kesinleşmesi gerekmez. İlamın aslının kesinleşmesi gerekiyorsa fer’ilerinin de icrası için kesinleşmesi gerekecektir.

Taşınmazın aynına ilişkin men’i müdahale ve kal ilamları zaman aşımına uğramaz.

Borçlu 7 günlük sürede taşınmazı tahliye ve teslim etmez ve Yargıtay’dan icranın geri bırakılması yönünde bir karar getirmezse, ilam hükmü icra dairesi tarafından zorla yerine getirilir. Tahliye edilen taşınmaza borçlu tekrar girerse, ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın icra dairesi tarafından taşınmazdan çıkarılır.

Bunun için yeniden icra emrinin tebliği gerekmez. Men’i müdahale ve kal ilamlarının infazında icra müdürlüğünce mahalline gidilerek mümkünse ilamda görüşüne başvurulan bilirkişi eşliğinde mahkeme kararına dayanak alınan bilirkişi raporu uygulamak suretiyle ilama uygun olarak infaz işleminin yapılması gerekir.

İcra müdürünün infaz işlemi taraflarca süresiz şikâyet konusu yapılabilir.

Kaynak : pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 07.01.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.