@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

ÇocukTeslimi İlişkin İlamların İcrası
Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi, Çocuk Teslimi İlişkin İlamların İcrası

Çocuk teslimine dair ilamın icra dairesine takip talebi ekinde verilmesiyle icra müdürlüğünce örnek 3 numaralı icra emri düzenlenerek borçluya tebliğ edilir ve 7 gün içinde çocuğun teslimi emredilir.

İlâmda yazılı yargılama gideri, vekâlet ücreti alacakları için ise, örnek 4-5 nolu icra emrinin gönderilmesi gerekecektir. Bu sürede çocuk teslim edilmezse çocuk nerede bulunur ise bulunsun ilam hükmü zorla yerine getirilir.

İnfaz sırasında Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimci hazır bulundurulur. Hazır bulundurulan uzmanın görüşüne dayanılarak ilamın infazı ertelenemez. Çocuk teslimine dair ilâmların icrası için kesinleşmesi zorunludur.

Velayetin anneye ya da babaya bırakıldığına dair ilâmlar çocuk teslimini de içerir. Öte yandan mahkemenin çocuk teslimine dair ara kararları, ilâm niteliğinde olmadığından ilâmlı takip konusu yapılamazlar. Tedbir niteliğinde olan bu kararlar, ilâmsız takibe konu yapılamazlar.

Ancak doğrudan yerine getirilir. Bu nitelikteki ara kararların infazı, infaz memuru sıfatıyla yapılır ve bu konudaki şikâyetini inceleme görevi, kararı veren mahkemeye aittir. Çocukla şahsi münasebet tesisine yönelik ilâmın icra dairesine sunulmasıyla icra müdürü örnek 3 numaralı icra emrini gönderir. Bu ilâmlar zaman aşımına uğramazlar.

Çocuk reşit oluncaya kadar geçerliklerini sürdürürler. Ancak bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulamazlar. Şahsi münasebet tesisine ilişkin yapılan giderler genel takip giderleri gibi değerlendirilemez. İstek sahibi çocuğu teslim almak ve teslim etmek için yaptığı giderleri üstlenmek zorundadır. Diğer taraftan isteyemez.

Ancak teslim işlemine diğer tarafın yani çocuğun elinde bulunduğu anne veya babanın mani olduğu iddia ve ispat edilmiş olması halinde bu masraf karşı tarafa yükletilir.

 Kaynak : pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 08.04.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.