@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Bir İşle ilgili İlamların İcrası
Bir İşin Yapılmasına, Yapılmamasına Dair İlamların İcrası

İlâmda borçlunun bir işi yapması (örneğin; bir mimarın proje hazırlaması) veya bir işi yapmaması (örneğin; gürültü yapmaması) hüküm altına alınmış ise, icra müdürlüğünce borçluya örnek 4 nolu icra emri tebliğ edilir.

 İlâma uygun olarak yapılacak işin ne olduğu, bu işin yapılması için ilâmda süre öngörülmüşse bu
süre öngörülmemişse o iş için uygun bir süre belirtilir. Bu sürelerde işin yapılmaması halinde İİK. 343. maddesi uyarınca cezai müeyyide uygulanabileceği icra emrine yazılır. İlâmda yapılması hükmedilen iş bizzat borçlu tarafından yapılması gereken bir iş ise (örneğin; bir türkücünün konser vermesi gibi) borçlu tarafından icra emrinde belirtilen sürede bu iş yapılmalıdır.

Yapılmaz ise alacaklının şikâyeti üzerine icra mahkemesince İİK’nun 343. maddesi uyarınca cezalandırılır.

Ayrıca alacaklının genel hükümlere göre tazminat talep hakkı vardır. İlâmda hüküm altına alınan iş borçlu tarafından yapılması zorunlu olmayıp herkes tarafından yapılabilecek bir iş ise (bağımsız bölümün projeye uygun hale getirilmesi gibi) ve borçlu ilâmda öngörülen ya da icra müdürlüğünce belirlenen sürede o işi yapmaz ise icra müdürlüğünce ilâm hükmü aynen icra ettirilir. Bu durumda alacaklının seçimlik hakkı vardır:

Ya masrafını kendisi karşılamak suretiyle ilâma konu işin yapılmasını talep eder ve daha sonra masrafını karşı taraftan aynı takipte talep eder. Ya da o ilâma konu işin yapılması için gerekli olan miktar icra müdürlüğünce belirlenir ve bu miktarın borçludan tahsili sağlandıktan sonra işin yapılmasını isteyebilir. Bir işin yapılmamasına dair ilâmların icrasında, icra emrine, ilâmda hüküm altına alınan şeyi yapmaması aksi halde İİK. 343. maddesi uyarınca cezalandırılacağı borçluya bildirilir.

pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 09.01.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.