@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Şufa Davası için ihtiyati tedbir talepli dilekçe örneği
Şufa Davası için ihtiyati tedbir talepli dilekçe örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                               
İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR

DAVACI               :.......

VEKİLİ               :..............

DAVALI               :.......

KONU                 : Şufa davasıdır.

AÇIKLAMALAR
          :


1-Müvekkilimiz .............. ile müştereken .......Mah. Ada ....... parsel ....... tapuda kayıtlı gayrimenkulun sahibidir. Müvekkilimizin gayrımenkuldeki hissesi 2\3, ................... ise 1/3 tür.

2-Müvekkilimiz 01.08.2001 tarihinde gayrımenkuldeki diğer payın davalı tarafından satın alındığını öğrenmiş bulunmaktadır.

3-Müvekkilimizin bu satıştan hiçbir şekilde haberi olmamıştır. Eğer haberi olsa idi gayrımenkulü aynı bedelle müvekkilimiz alabilir idi. Bu gün de bu niyetimizi göstermek üzere, eğer mahkeme uygun görür ise, mahkemenin belirteceği hesaba satış bedelini yatırabiliriz.

4-Ancak müvekkilimizi daha önceden devre dışı bırakan davalı ile payın eski sahibinin bu kez de bu payı bir başkasına devir etmesinden endişe etmekteyiz. Bu nedenle mahkemenizin müvekkilimizin sonradan mağdur olmasını önlemek amacı ile, gayrımenkuldeki davalıya ait payın üçüncü kişilere satışının önlenmesi bakımından tedbir kararı vermesini istemekteyiz.

YASAL  NEDENLER      : MK.,HUMK. ve sair mevzuat.

KANITLAR                      : Tapu kayıtları,tanık beyanları, diğer deliller vs.

CEVAP SÜRESİ             : 10 Gündür

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle davaya konu davalıya ait payın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tescil edilmesine,dava süresince dava konusu payın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.
                               
                                           
                                        DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 03.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.