@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sigortalı hizmet süresinin tespiti ve kayıtların düzeltilmesi istemli dilekçe örneği

Sigortalı hizmet süresinin tespiti ve kayıtların dzüeltilmesi istemli dilekçe örneği


............ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                     
DAVACI              :   

VEKİLİ               :

DAVALILAR      :

1-)

2-)SSK Genel Müdürlüğü  Ankara

KONU      : Davacını  ../../.... ile ../../....  tarihleri arasındaki çalışmalarının sigortalı hizmet olarak TESBİTİ ile kurum kayıtlarının düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR     

1-Müvekkil davacı, ../../.... tarihinde  davalı ..... .....'e ait işyerinde  çalışmaya başlamış, işten ayrıldığı ../../.... tarihine kadar kesintisiz  çalışmıştır.
   
2-Ancak müvekkilin çalışması işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmiş ise de primleri ödenmediğinden diğer davalı  kurum çalışmaları sigortalı hizmet kabul etmemektedir.

3-Müvekkilimin çalışması, sigortalı çalışanların tanıklığı, değişik dönemlerde çekilen  fotoğraflar vs. yasal delillerle kanıtlanacaktır. Ayrıca dava  506 sayılı kanunun 79.maddesine  göre kurum denetim görevini yerine getirmediğinden hak düşümü süresine  bağlı  değildir.

YASAL NEDENLER       : İlgili yasalar

KANITLAR                  : (               ) SSK şahsi sicil dosyası,işyeri sicil dosyası,tanık,fotoğraf,sair yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   

Belirttiğimiz nedenlerle,davacının ../../.... ile ../../....  tarihleri arasındaki çalışmasının sigortalı çalışma olduğunun tespitine, kurum kayıtlarının düzeltilmesine, yargılama  giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


                                               DAVACI VEKİLİ


@erolkaranet - 12.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.