@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Nafaka şartını ihlal edenin cezalandrılması talepli dilekçe örneği

Nafaka şartını ihlal edenin cezalandrılması talepli dilekçe örneği

.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

YAKINAN              :.......

VEKİLİ               :.......

SANIK                :.......

SUÇ                  : Nafaka Şartını İhlal

AÇIKLAMALAR          :


1-Müvekkilimiz ile sanık ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. Ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının velayeti müvekkilimize bırakılmıştır.

2-Davalı tarafından küçük çocuklarının her birisi için ....... tutarında iştirak nafakası verilmesi mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır. Karar kesinleşmiştir.

3-İlam, tarafımızdan  .......nün ....... Esas Sayılı dosyası ile icraya konmuştur. Sanığa tebligat yapılmasına karşın bu güne dek -6 aylık süre geçtiği halde- icra dosyasına para yatırılmamıştır.

Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER      : İİK. Madde 344

KANITLAR            : İcra Dosyası

İSTEM SONUCU   

Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                           
YAKINAN VEKİLİ


@erolkaranet - 17.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.