@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İhtiyati haciz dilekçesi örneği
    T.C.
………………………………….
  NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE
BULUNAN (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

KONU : İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

BORÇ TUTARI : … TLAÇIKLAMALAR :

1- Ekte bulunan senette görüleceği üzere borçlunun müvekkilime … TL borcu bulunmaktadır.

2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir.

3- Borçlunun kaçma ihtimali mevcuttur. Borçlu (…) hakkında yapacağımız icra takibi için, borca yeter tutarda, taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

4- Mahkemenizin belirleyeceği teminatı yatıracağız.

SONUÇ VE İSTEM:

Açıkladığımız sebeplerden ötürü borca yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/20


Alacaklı veya Vekilinin
İmzası

@erolkaranet - 31.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.