@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra dosyasına gelen paraların paylaştırılmasıİİK’nun 140. maddesi uyarınca satış bedeli bütün alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmez ise icra müdürü bir sıra cetveli yapar.

Yasadaki bu düzenleme emredici niteliktedir.

Sıra cetveli yapılması, yalnızca satış sonucu elde edilen paralar için zorunlu olmayıp üçüncü kişi nezdinde haczedilip kasaya alınan borçlunun alacakları yönünden de zorunludur.

Sıra cetveli ilk haczi koyan icra dairesi tarafından yapılır.

İcra müdürü sıra cetvelini ilgililere tebliğ eder.

Kaynak : Adalet Bakanlığı -http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf


@erolkaranet - 18.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.