@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çek kanunu kısmi iptalAnayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nun "ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı maddesinin bazı hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Çek Kanunu'nun "ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı maddesinin bazı hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 26/7/2017 tarihli ve 2016/191 E., 2017/131 K. Sayılı Kararı ile Çek Kanununun 5. Maddesinde Yer Alan "Çekin Üzerinde Yazılı Bulunan Düzenleme Tarihine Göre Kanuni İbraz Tarihinden İtibaren İşleyecek 3095 Sayılı Kanuna Göre Ticari İşlerde Temerrüt Faizi Oranı Üzerinden Hesaplanacak Faizi ile Takip ve Yargılama Gideri Toplamından” İbaresini İptal Etti.

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı icra ceza ve hukuk mahkemelerinin, "sanıklar hakkında karşılıksız çek düzenledikleri gerekçesiyle açılan davalar karşısında 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinin çeşitli hükümlerinin Anayasa'ya aykırılık oluşturduğu" gerekçesiyle yaptıkları başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinin, 6728 sayılı Kanun'un 63. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin "...çekin üzerinden yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından..." bölümünün iptaline oy birliğiyle karar verdi.

Kararda, söz konusu kuralda, "çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanun'a göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi"nin de adli para cezasının hesabında göz önünde bulundurulacak unsurlar arasında sayıldığı belirtildi. Kararda, ilgili hükümde, temerrüt faizinin başlangıç tarihinin "düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihi" olarak belirlenmesine karşın faizin hangi tarihe kadar işletileceğinin belirtilmediğine işaret edildi.

Kararda, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarına çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanun'a göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama giderinin, sanık hakkında hükmedilecek adli para cezasının hesabında göz önünde bulundurulmasının, cezanın miktarı bakımından öngörülemezliğe sebebiyet verdiği ve ilgili hükmün suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı bulunduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, kanunun 5. maddesine yönelik diğer başvuruları ise reddetti.

Ancak, 5. Maddeye yönelik diğer tüm başvuruların reddedilmesi ve böylelikle karşılıksız çek keşide etmek suçuna ilişkin diğer düzenlemelerin Anayasaya uygun bulunmasıyla müeyyide kapsamındaki adli para cezası ve işbu cezanın hapis cezasına dönüşme riski olanağı geçerli kılınmış oldu.

Resmi Gazete için tıklayınız


@erolkaranet - 12.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.