erolkara

Şirket Hissesine Haczi Müzekkere Örneğiörnek şablon

T.C.
………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

       0000/000000E


TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE /
..........................


ALACAKLI AD SOYAD

VEKİLİ      
                          
ADRESİ   
                          
BORÇLU  AD SOYAD TC NUMARASI

BORÇ MİKTARI   …………………….TL ( FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ )

Yukarıda alacaklı ve borçlusu belirtilen icra takibi ile ilgili olarak; Yukarıda kimliği kayıtlı borçlunun aşağıda bilgileri bulunan şirketin ortağı (yönetim kurulu üyesi ) olduğu tespit edilmiştir. Borç miktarını geçmemek üzere borçluya ait şirket hissesine haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak ilgili kayıtlara haciz şerhinin işlenmesi ile neticeden dosyasına bilgi verilmesi arz/rica olunur.

 İCRA MÜDÜRÜ    


HACİZ İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI ŞİRKET

TİCARET UNVANI

SİCİL NO

ADRESİ

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski