@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği şablonu


T.C.
.................…...
İCRA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI                           :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

VEKİLİ                             :

KONUSU                          : Kıymet Takdirine İtiraz.

AÇIKLAMALARIMIZ  :

1-) Davalı, müvekkilimin kendisine olan borcundan dolayı ........ İcra Müdürlüğü tarafından ... Tapu Müdürlüğü'nde kayıtlı taşınmazını haczettirmiştir. Müvekkilimin taşınmazına ….-TL (…) değer biçilmiştir.

2-) Oysa müvekkilimin taşınmazına biçilen değer o mevkideki emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. Kıymet takdiri raporunu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin taşınmazının rayiç değeri … TL. dir.

3-) Anılan taşınmaza biçilen söz konusu değer oldukça düşük olduğunun göz önüne alınması ve tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması aşikardır.

HUKUKİ NEDENLER    :  2004 S. K.  82/3  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :  Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  müvekkilimin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden  saygıyla talep ederim. …./…./….

 Davacı Vekili


@erolkaranet - 18.09.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.