@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İşten çıkış bildirgesindeki kodlar ve 29 kodu

İşveren tarafından işten çıkarılan ya da kendisi işten ayrılan işçi için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi zorunludur. Bu belgeyi işveren düzenler ve belge üzerinde çıkış nedeni belirtilir. Bunun için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş kodlar bulunmaktadır.

İşçi işten çıkarıldığında ya da ayrıldığında bu durum işveren tarafından SGK’ya bildirilir. İşten ayrılış bildirgesi ile yapılan bu bildirimde, işçinin ayrılış nedeni de belirtilir. Bu işlem ise kod kullanılarak yapılır. 1 ila 36 arasında değişen bu kodların hepsinin bir anlamı vardır. 29 numaralı kod ise, uygulamada en sık görülen ayrılış biçimlerinden biridir.

Gerek işçinin işsizlik maaşından faydalanması bakımından ve gerekse olası bir mahkeme aşamasında dikkate alınması açısından bu kodlar önem arz etmektedir. İşverenin, doğru kodu girme sorumluluğu vardır.

İşte işçinin işten ayrılış nedenine göre aşağıdaki kodlardan birisi seçilmeli ve sigortalı işten ayrılış bildirgesinin ilgili bölümüne girilmelidir. Aşağıdaki yer alan listedeki ayrılış şeklini dikkate alarak doğru kodu seçebilirsiniz.

29 numaralı kodun önemi

İlk olarak bu çıkış kodları işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünün olup olmadığını gösterirken; ikinci olarak da İşkur, bu kodlara göre işçiye işsizlik maaşı bağlar ya da bağlamaz.

Bu kodun anlamı; işçinin iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık nedeniyle feshedilmesidir. Yani işveren bu kodu kullanarak; işçisini İş Kanununun 25/II maddesinde sayılı hallerden birinin vuku bulması üzerine işten çıkardığını beyan etmektedir. Bu madde ve fıkra ise işçi için olabilecek en kötü çıkış gerekçesi demektir.
İşveren İŞKUR’a işten çıkış kodunu ‘29’ olarak belirtmişse, çalışan işsizlik ödeneğini alamaz. Bunun için ya işverenin durumu düzeltmesi ya da dava açılarak haksız yere işten çıkarıldığının ispatlanması gerekiyor

Eğer söz konusu bir durum yok ise kasıtlı/sehven böyle bir kod işaretlenmiş ise işverenin çıkış kodunu düzeltmesi gerekir.

İşçi 29 koduna karşı ne yapabilir?

Aslında İş Kanununun 25/II maddesinde sayılı her hangi bir fiili işlemediğini düşünen işçi bir an önce iş mahkemesine dava açmalıdır. Davayı kazanırsa hem ihbar hem de kıdem tazminatını alabilecek, şartları varsa işe iadesini isteyebilecek ya da kötü niyet tazminatı da talep edebilecektir. Mahkemeyi kazanması durumunda, kararı İşkur’a götürürse de işsizlik maaşını alabilecektir.

SGK İşten Çıkış Kodları
Kodu
İşten Çıkış Nedeni
Kodu
İşten Çıkış Nedeni
01
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
20
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır)
02
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
21
Statü değişikliği
03
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
22
Diğer nedenler
04
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
23
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
05

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
08
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
25
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
09
Malulen emeklilik nedeniyle
26

Disiplin kurulu kararı ile fesih
10
Ölüm
27
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
11
İş kazası sonucu ölüm
28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
12

Askerlik
29
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
13
Kadın işçinin evlenmesi
30
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır)
14
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
31
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
15

Toplu işçi çıkarma
32
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
16
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
17

İşyerinin kapanması
34
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
18

İşin sona ermesi
36
Doğum nedeniyle işten ayrılma
19
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu  kod kullanılır)
36- OHAL/KHKFETÖ/PDY ile mücadele kapsamında kapatılan işyerlerindeki işçi

@erolkaranet - 21.09.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.