erolkara.net

Dosyasının bulunamaması sebebiyle icra dairesinin sorumluluğu ve yapılması gereken müracaat?

Kalem yönetmeliğine göre kalem müdürü dosyaların muhafazasından sorumludur.

Bu sebeple dosyaların bulunmamasından ötürü sorumluluğu gündeme gelir.

İcra daireleri açısından ise İcra daireleri İcra Hakimliğinin denetimindedir ve Hakimlik denetim ve gözetim görevini Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile yapar.

Cumhuriyet Savcılıkları her sene Ocak ayında müdürlükleri denetler. Dolayısı ile İcra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Hakimliğine veya Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe ile başvurulması gerekir.

İcra müdürlükleri kaybolan dosyalar için UYAP sistemindeki kayıtlardan da faydalanarak gölge dosya tabir ettiğimiz ikinci bir dosyayı oluşturup asıl dosya gibi işlem yapmaya devam edebilirler. Yani dosyanın kaybolmasının borçlu açısından herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermesi durumu söz konusu değildir. Ancak Uyap sistemine geçmeden daha önce dosyaya yapılmış herhangi bir ödeme var ise bunların da ayrıca İcra Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Kaybolan İcra Dosyasının İhyası (Yenilenmesi)

İcra takip dosyasının kaybedilmesi/bulunamaması durumunda ihya işlemi yapılarak dosya yenilenir.takip talebi eldeki ve icradaki resmi bilgilere göre doldurulur.ödeme/icra emri hazırlanır/evvelce tebligat yapıldığı iddia ediliyorsa PTT den tebligat hususu sorulur.

4473 SAYILI yasa yangın,deprem,doğal afet vb hallerde meydana gelen ziyaa durumlarını düzenliyor ancak icra dairesindeki yoğunlukta kaybolan ve bulunamayan bir dosya ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler nedir?İlk olarak icra dosyası hangi icrada kaybolmuş ise o icra dairesinin bağlı olduğu icra tetkik merciine başvurarak icra dosyasının ihyası talebinde bulunulması gerekmektedir.

İhya talebinde bulunurken ise ihya talebinde bulunan davacı/davalı olarak dilekçede belirtilmesi gerekir ve dilekçenin talep konusu kısmına icra dosyasının yenilenmesi talebidir.Bu tamamlandıktan sonra o icra dosyası ile ilgili elimizde olan senet aslımın sureti varsa o da dosyaya konulur ve takip talebi ile ödeme emri doldurulur ve daha önce borçlu yada borçlulara tebligat yapılmışsa posta zimmet defterinden daha önce borçluya dosya numarası ve icra dairesi de belirtilerek müzekkere yazılarak bilgi alınır ve eğer yapılmışsa gelen müzekkere cevabı dosyaya konularak yapılan tebliğler sabitleştirilir.
İcra hakimi dosyanın yenilenmesi talebini kabul ederse o zaman kaybolan icra dosyasının yerine kararla yeni icra dosyası gelir ve bu dosya üzerinden işlemler devam eder.İcra dosyalarının ihyası için mutlaka icra hakiminden dosyanın yenilenmesi yönünde karar alınmalıdır

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski