@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Limited Şirket Sahibinin Hissesine konulacak Haciz için Talep Örneği

Limited Şirket Sahibinin Hissesine konulacak Haciz için Talep Örneği 

T.C.
………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

       0000/000000EAlacaklı (Vekili) geldi,

Dosyamız borçlusunun ortağı olduğu aşağıda unvanı ve adresi yazılı şirket hissesine haciz konulmasına karar verilmesini ve karar gereği işlem yapılarak ilgili kayıtlara haciz şerhinin işlenmesi için ..................... TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE müzekkere yazılmasını talep ederim, dedi.

Alacaklı (Vekili) 


HACİZ İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI

ŞİRKET TİCARET UNVANI

SİCİL NO

ADRESİ

Derleme @erolkaranet - 9.03.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.