@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Fena Muamele Nedeniyle Boşanma ve Nafaka İstemli Dilekçe Örneği
Fena Muamele Nedeniyle Boşanma ve Nafaka İstemli.Dilekçe Örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI               :.......

VEKİLİ               :.......

DAVALI               :.......
       
KONU                 : Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma ve Nafaka İstemi.
       
AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilimiz davalı ile 8 yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları....... İli, .......İlçesi,....... Mahallesi, .......Cilt No, ....... Sayfa No ve....... Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinde Elif, Semih ve Sadiye isimli üç çocukları bulunmaktadır.

2-Davalı son iki yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

3-Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da tanık olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

4-Davacının süren tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.                 

5-Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle üç çocuğun velayetinin de davacıya verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık .......TL, her bir çocuk için de .......TL olmak üzere aylık toplam .......TL nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : HUMK, MK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                     : Nüfus Kaydı, Tanıklar, yasal ve Her Tür Kanıt.

CEVAP SÜRESİ              : 10 Gündür

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının  velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık .......-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık .......-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                    DAVACI VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 11.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.