@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Engelli Maaşı Alan Yoksulluk Nafakası ÖdeyemezYargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği kararda yoksulluk nafakasına mecbur bırakılan bir engellinin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.


Bu durumda bulunan vatandaşlara derin nefes aldıran Yargıtay verdiği kararda, "Muhtaç olması nedeniyle devletten aylık alan davalı erkek aylık bağlanmasını gerektiren şartlar devam ettiği sürece yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulamaz. Bu husus gözetilmeden davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. " dedi.

İşte o karar

"T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/26148
KARAR NO. 2017/4034
KARAR TARİHİ. 10.4.2017

>YOKSULLUK NAFAKASI- GÖRME ÖZÜRLÜNÜN ENGELLİ MAAŞI SÜRDÜĞÜ SÜRECE YOKSULLUK NAFAKASI İLE SORUMLU TUTULAMAZ.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar ile velayetler yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı erkeğin %68 oranında görme özürlü olduğu, herhangi bir mal ve gelirinin bulunmadığı, engelli yardım aylığı aldığı anlaşılmaktadır. Muhtaç olması nedeniyle devletten aylık alan davalı erkek aylık bağlanmasını gerektiren şartlar devam ettiği sürece yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulamaz. Bu husus gözetilmeden davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan itirazlarının yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.04.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 15.09.2017 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.